Magnus tar turen til Gjøvik med foredraget USA, Kina og framtida for demokratiet og i tillegg aktuelt stoff og tilbakeblikk fra sin over 40 år lange virksomhet som journalist.

Magnus har jobbet i Bergens Tidende, TV2 og NRK.

Han har vært korrespondent i Afrika, i Asia med base i Beijing - og i USA under årene med Donald Trump som president.

I Afrika rapporterte han fra mange land med svært mangelfulle demokratiske styresett.

I Kina opplevde han det kommunistiske diktaturet på nært hold.

I USA så han hvordan det republikanske partiet under Trumps ledelse beveget seg lenger og lenger vekk fra demokratiske idealer.

Han vil også komme inn på hvordan demokratiet nå også er under press i vår verdensdel, Europa, ikke minst etter Russlands angrep på Ukraina.

Pensjonistuniversitetet ønsker Magnus velkommen til Gjøvik kino tirsdag 27 september kl 1130.