Anders (26) fra Gjøvik fant seg odelsjente på Eina – da bar det rett på agronomkurs

Anders Kluftødegård Aabøling (26) har både allmennfag og bilmekanikerutdanning fra videregående skole. Etter å ha funnet seg ei odelsjente fra Eina plusser han nå på med agronomutdanning.