(Gudbrandsdølen Dagningen): Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de som er 75 år eller eldre, og sykehjemsbeboere hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

For å beskytte de som rammes hardest av en eventuell ny smittebølge anbefaler FHI en ny oppfriskningsdose.

– Siden koronavaksinens effekt mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener vi at det er grunn til å anbefale at de eldste og sykehjemsbeboere som tok fjerde dose i fjor sommer og tidlig høst nå tar en ny oppfriskningsdose, sier Are S. Berg, avdelingsdirektør ved FHI.

Det understrekes at det bør gå seks måneder mellom vaksinedosene.

FHI anser det som sannsynlig at samme aldersgruppe vil ha behov for en ny oppfriskningsdose også til høsten, før vintersesongen 2023–24.

Stor bølge

I Lillehammer planlegger de nå det praktiske rundt vaksineringen, og vil komme tilbake med mer informasjon.

– Vi har fortsatt korona i samfunnet som påvirker oss. Det har akkurat vært en stor vinterbølge med korona rundt juletider, samtidig med influensaen. Det er mange som er vaksinert og mange har hatt korona, så det er få som blir alvorlig syke, sier kommuneoverlege i Lillehammer, Morten Bergkåsa.

Nå er det de som er over 75 år eller eldre som får tilbud om vaksine.

– Det er en stund siden de fikk siste oppfriskningsdose og da begynner beskyttelsen å bli litt svakere i gruppa. Derfor anbefales det at de tar en ny oppfriskningsdose, sier han og fortsetter:

– Det har kommet bølger med korona jevnt og trutt. Det var en sommerbølge, en vinterbølge, og nå regner FHI med at det kommer en ny bølge de neste månedene.

Overvåkes

For å overvåke koronaviruset tas det prøver av avløpsvannet i de største byene i landet. Den siste tiden har det vært litt økning, ifølge Bergkåsa. Derfor er det ikke uventa om det kommer en ny bølge.

– Det som var litt spesielt nå i vinter var at vi hadde RS-virus, influensavirus og koronavirus samtidig, rundt juletider. Vanligvis bruker disse å komme på ulike tidspunkt gjennom vinteren. Nå har vi vært over toppen, og er tilbake på vanlig nivå for årstiden, sier kommuneoverlegen.