(dt.no): Det gjelder de gruppene i samfunnet som skal ta jodtabletter ved atomulykker, og det er personer under 40 år, gravide og ammende.

Jodtabletter er et av de beskyttende tiltakene myndighetene anbefaler ved utslipp av radioaktivt jod.

Kommuneoverlege i Drammen John David Johannessen sier dette er en del av egenberedskapen som myndighetene anbefaler på generalt grunnlag, uavhengig av krigen i Ukraina.

Noen nye vurderinger

– Så har dette blitt et tema nå, i forbindelse med krigen i Ukraina. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har vurdert at Ukraina er så langt borte at vi ikke vi få bruk for jodtabletter i forbindelse med en atomulykke der, eller hvis det blir brukt atomvåpen. Så er det riktig å legge til at myndighetene i forbindelse med krigen har gjort noen nye vurderinger, og har igjen poengtert at folk som en del av egenberedskapen bør ha jodtabletter hjemme.

Johannessen legger til at Drammen kommune likevel har noen tusen jodtabletter liggende som beredskap for utvalgt grupper. Mer info om det på kommunens nettsider.

Har ikke noe ansvar

Drar du på hytta i høstferien, bør du være oppmerksom på at hyttekommunene ikke har beredskapsansvar for hytteeierne, ifølge Johannessen.

– Dette vet nok hyttekommunene, men jeg vet ikke om hytteeierne flest er klare over det. Derfor er det anbefalt å ha jodtabletter liggende på hytta, som en del av egenberedskapen.

– Hovedpoenget er at alle har ansvar for egen beredskap. Man skal klare å ta vare på seg selv i tre dager ved beredskapshendelser, sier Johannessen.