Ambulanseulykken på fv 34: Ambulansesjåfør fikk førerkortet beslaglagt

Ambulansen hadde en alvorlig syk pasient i bilen da den kjørte av vegen på fylkesveg 34. Pasienten døde etter å ha kommet til sykehus, men det undersøkes om ulykken kan ha vært medvirkende til at pasienten døde.