Ambulansen bruker lengre tid via Gjøvik sentrum: – Må gjeninnføre toveiskjøring i Hans Mustadsgate

– Summen av alle tiltak som iverksettes gjør det vanskeligere for ambulansen å kjøre i Gjøvik sentrum. Vi bruker lengre tid.