Gå til sidens hovedinnhold

Alvorlige signaler fra sykehusansatte

Oa mener

Det går mot en hard vinter i sykehusene. Ansatte er slitne etter halvannet år på pandemiens premisser. Særlig er presset stort på medisinske avdelinger, akutt- og intensiv, samt psykisk helsevern. Ansatte forteller om fulle avdelinger, høyt sykefravær, mangel på både sykepleiere og leger – og kolleger som slutter. Dette i en kontekst der pandemien slår tilbake, samtidig som folk har begynt å smitte hverandre med all verdens andre sykdommer igjen.

Professor Øistein Hovde mener kapasiteten på medisinske senger er for lav for dagens situasjon, og frykter hva som kan vente når influensasesongen tar til. Administrerende direktør konstaterer at det uansett ikke er sykepleiere nok til å bemanne flere senger. Dette mens alle økonomiske bremser er slått på i hele Sykehuset Innlandet, fordi økonomien slett ikke lever opp til forventningene fra eier Helse Sør-Øst.

Når ansatterepresentantene snakker om å «piske en død hest» og en «ekstrem situasjon», kan sykehusstyret i alle fall ikke si at de ikke er realitetsorientert om opplevelsen av situasjonen fra de som står nærmest pasientene.

Dette er åpenbart alvorlig, og det er ingen trøst at også andre sykehus og ansatte opplever tøffe tider. Det er heller ingen forventning om konkrete grep å tolke ut fra styreleders påpekning om at tiltak mot trenden må løses på høyere nivå enn det regionale sykehusforetaket. Helse Sør-Øst har styremøte i dag, og der er det ikke noe som tyder på at denne situasjonen står høyt på agendaen.

Ei heller synes det å vente spesialtiltak for Innlandet i neste års budsjett. Der bemerkes at Sykehuset Innlandet har behov for «tilpassing» av kostnader og bemanning, og at det innvilges 30 millioner i støtte til «nødvendig omstilling».

Men for øvrig er det en forventning om at sykehusene skal klare seg uten koronastøtte neste år. Og at Sykehuset Innlandet klarer å klemme seg inn i den økonomiske langtidsplanen som man foreløpig er langt unna å få til å passe med driften. Heller ikke oktober gikk i balanse, og prognosene tilsier nå et underskudd på 45 millioner kroner, noe som er 70 millioner under budsjettert.

Det er altså fortsatt svært langt mellom opplevd og antatt virkelighet.

Kommentarer til denne saken