Statsministeren sier på pressekonferansen at det viktigste tiltaket er vaksinen.

– Ved å ta vaksine beskytter du deg selv og de du er glad i, sa Støre.

Han oppfordret alle til å ta vaksinen, og han opplyste at hastigheten med å sette dose tre må opp.

– Alle skal få tilbud om dose tre innen midten av januar, sa Støre.

For å øke hastigheten skal flere instanser bidra, deriblant Forsvaret.

Regjeringen ber nå Forsvaret om å bistå kommuner som får behov for det med vaksineringen. Det skal også bli enklere for kommunene å få vaksinasjonshjelp fra apotekene.

Dette er de nasjonale tiltakene

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder.

Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. (nytt)

Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.

Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

Barn og unge

Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)

Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)

Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.

Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

Voksne

Regjeringen anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)

Regjeringen anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.

Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

For alle

Regjeringen oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.

Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.


Skoler, barnehager og SFO
Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå. (nytt)

Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring. (nytt)

Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. (nytt)

Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig. (nytt)

Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Arbeidsliv

Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor (nytt)

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Anbefaling om 1 meters avstand.

Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på. (nytt)

Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement. (nytt)

For arrangementer gjelder disse reglene:

Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement, se nedenfor.

Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)

Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)

Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. (nytt)

Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)

Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende unntak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak. (nytt)

Serveringssteder

Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

Skjenkestopp, inne og ute. (nytt)

Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing (nytt)

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.

Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute. Reglene for private sammenkomster gjelder ikke på serveringssted. Serveringsstedet skal ivareta smittevernet (nytt)

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt. (nytt)

Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan kun holdes åpent for: (nytt)

o individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.

o skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør.

o rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

o annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Munnbind

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum. (nytt)

Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted (gjeldende) eller inntar mat eller drikke sittende. (nytt)

Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. (justert)

Karantene

Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant. Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager. (nytt)

Tidligere på dagen uttalte Støre dette:

– Situasjonen er alvorlig. Smittespredningen er for høy. Og vi er nødt til å treffe tiltak for å begrense den utviklingen, sier statsministeren til NTB.

Sykehusinnleggelsene er høyere enn noen gang før i pandemien, med 331 innlagte søndag. Samtidig fortsetter smitten å stige, og bare i forrige uke ble det registrert i overkant av 32.000 nye tilfeller. I en ny risikovurdering spår Folkehelseinstituttet (FHI) at omikronvarianten vil føre til «betydelig økt smittespredning» framover.

Støre sier målet nå blir å kontrollere smitten gjennom vinteren.

– Det har to hensikter, sier han.

– Det ene er å unngå at helsevesenet blir overbelastet, slik at det går ut over jobben de skal gjøre, både i sykehusene og i kommunene. Det andre er å sørge for at den sosiale og økonomiske belastningen ikke blir større enn nødvendig.

Helsedirektoratets forslag til tiltakspakke

Barn og unge:

Gruppestørrelse for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge må justeres etter nivå i trafikklysmodellen i skoler.

Innendørs: grupper på 20 personer eller en klassekohort.

Avstandsanbefaling vurderes ikke som et aktuelt tiltak for barnehagebarn og barn i barneskolen. I områder med høyt smittepress kan anbefaling om å utsette/avlyse organiserte fritidsaktiviteter frem til nyttår vurderes. Lavterskeltilbud for sårbare barn og unge bør holdes åpne.

Voksne:

Innendørs: Anbefale å utsette/avlyse frem til nyttår

Helsedirektoratet anbefaler stengte treningssentre og svømmehaller – unntatt for individuell trening

Utendørs for voksne (lav risiko): Redusert gruppestørrelse: 20 personer med 1 meters avstand.

Toppidrett utøves som normalt, med streng definisjon (ca 3000 deltakere) av toppidrett.

Arrangementer tilknyttet organiserte fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper anbefales utsatt/avlyst for alle aldersgrupper.

Arrangementer

Anbefales å avlyse/utsette, men med forskriftsfestet begrensning:

Innendørs: Inntil 20 personer uten faste tilviste plasser og inntil 20 med faste, tilviste plasser (vil i stor grad føre til stenging) (FHIs alt 1)

Begravelser/bisettelser: inntil 50 personer.

Utendørs: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (FHIs alt 2)

Private sammenkomster (sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonierpå offentlig sted)

Anbefales å avlyse/utsette, men med forskriftsfestet begrensning:

Innendørs: Maksimalt 20 personer (som nå, men med unntak for minnestund – inntil 50) Utendørs: Maksimalt 50 personer

Sørge for godt smittevern ved transport til arrangementer.

Full skjenkestopp nasjonalt

Andre tiltak:

Helsedirektoratet foreslår også endringer for karantene – samme regler uavhengig av koronavariant

Omikron «endrer spillereglene»

Det er omikron som utfordrer oss, fastslår statsministeren.

Så langt er det påvist 958 tilfeller av den nye virusvarianten i Norge. Omikron antas å være mer smittsom enn tidligere varianter, og vaksinene ser ut til å gi dårligere beskyttelse mot smitte.

Samtidig er det håp om at varianten kan være mildere enn delta. Men dette er fortsatt usikkert.

– Omikron endrer spillereglene. I dag har vi ikke nok kunnskap om mutasjonen, sier Støre.

Dette vet vi om de nye tiltakene

Kontaktreduserende tiltak: Tiltak som reduserer antall nærkontakter vil kommer, varsler statsminister Jonas Gahr Støre.

Skoler og barnehager kan få tiltak: Det kan komme endringer i skolene. Trolig dreier dette seg om en nasjonalt bestemt trafikklysmodell.

Dersom skoler og barnehager er på grønt nivå betyr det tilnærmet normal drift, slik det er i dag. Om regjeringen skulle sette det opp til gult nivå vil det bety omfattende endringer. Kohorter og å unngå kontakt på tvers av grupper og klasser.

Kortere vaksineintervall: Etter alt å dømme ønsker regjeringen å trappe opp vaksineringen.

– Vi sa at alle over 18 skal være vaksinert til påske. Nå skal vi sørge for at «påsken kommer tidligere», sier Støre til VG.

Hvordan det løses er ukjent, men det kan innebære å korte ned tiden mellom dosene.

Han understreker at kapasiteten i helsevesenet må beskyttes. Samtidig er høyt sykefravær en bekymring.

– Det krever at vi fortløpende justerer tiltakene våre. Og det er vi også nødt til å gjøre nå inn mot jul.

– Allerede denne uka?

– Ja, med den utviklingen vi ser nå, vil det komme nye tiltak.

– Hvilken type justeringer kommer?

– Det kommer vi raskt tilbake til. Vi jobber med dette hver dag og får løpende oppdateringer, og FHI og Helsedirektoratet tetter kunnskapshull. Men det er nå særlig Folkehelseinstituttets analyser av spredningen og veksten i smittetakten som vi legger til grunn for tiltak.

Smittevern og vaksinering

Statsministeren varsler at de nye tiltakene vil gå langs to spor.

Det ene er å flate ut smittespredningen ved å begrense antall sosiale kontakter.

– Det er all grunn til å tro at de tiltakene som er innført, har effekt på smitten. Men slik situasjonen er nå, har vi ikke tid til å vente og se effekten av de tiltakene som alt er innført, sier Støre.

Det andre er vaksinering.

– Der er vi godt i gang. Men vi ser på muligheten for å gjøre det enda bedre.

Støre går ikke mer konkret inn i hvordan dette kan skje, men ett spørsmål som helsemyndighetene har hatt oppe til vurdering den siste tida, er vaksinering av barn i alderen fem–elleve år.

Et annet spørsmål er utrullingen av tredje dose for voksne.

Lover julefeiring

Varselet om nye innstramminger kommer mindre enn en uke etter regjeringens forrige tiltakspakke.

Men slike endringer må vi bare venne oss til, mener Støre. Han understreker at han var påpasselig med å ta forbehold om dette da den forrige tiltakspakken ble presentert.

– Jeg sa også da at vi kan komme til å måtte komme tilbake med nye tiltak raskt. Og får vi kunnskap om det, så vil vi ikke nøle.

– Blir det mulig å feire jul i år?

– Ja, det blir det.

– Er vi på vei mot en nedstenging?

– Vi må forberede oss på tiltak som dessverre griper inn i hverdagen til folk.

Venter betydelig økt smittespredning

Folkehelseinstituttet betegner koronasituasjonen som stadig mer alvorlig. Antallet koronatilfeller øker raskt og etterfølges av økt antall innleggelser.

– Omikronvarianten vil allerede i desember forårsake en bølge med mange syke, mange innleggelser, betydelig belastning på helsetjenesten og betydelig belastning på samfunnet, blant annet gjennom utbredt sykefravær, skriver FHI i risikovurderingen.

I en modellering av smittesituasjonen beregner FHI at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

– Omikronvarianten er i ferd med å etablere seg i Norge og vil om kort tid bli dominerende. Dette vil gi betydelig økt smittespredning, skriver FHI.

Selv om omikronvarianten skulle gi mindre alvorlig sykdom hos den enkelte, vil den store spredningen likevel føre til betydelig flere innleggelser enn i dag, ifølge instituttet.

– Det haster med å bremse covid-19-epidemien med betydelige tiltak slik at ikke omikronvarianten forårsaker en epidemibølge som gir enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaster helsetjenesten. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgen, opplyser FHI.