Jorunn H. Pedersen undrer seg over det hun kaller "Heksejakten på Rødt" i OA 23.januar. Krig er grusomt, og det er ingen stordåd å lemleste og drepe andre i organiserte konflikter. I utgangspunktet er det derfor naturlig at hun i sitt innlegg støtter den norske sikkerhetspolitikken de nær 65 siste årene om å ikke eksportere våpen til land som er i krig.

Krig er uakseptabelt for å løse konflikter. Det er særlig uakseptabelt at de fleste land har har et forsvarskonsept / angrepskonsept tuftet på at foreldre- og besteforeldregenerasjoner beordrer sine barn og barnebarn til å kle seg i uniform for å lide, lemlestes og dø for de eldres meninger, ambisjoner og verdier. Et ufattelig overgrep mot de unge og en vanvittig sløsing av det som skal være framtidas ressurser.

Med dette som bakteppe får vi alle sterkt håpe at det nå foregår omfattende etterretningsarbeid både utenfor og innenfor russiske grenser for å fjerne Putin-regimet uten samtidig å sette dette landet og andre deler av verden i brann.

Samtidig er det slik at Ukraina nå trygler Vesten om våpen som kan gjøre landet i stand til å stå i mot Russlands militære angrep på ukrainske soldater, sivile og fysisk infrastruktur. Putins og hans klakører kan ha forhåpninger om å forsyne seg mer av annet tidligere Sovjet-land om de evner å annektere deler av eller hele Ukraina.

Tidligere erfaringer med Putins gjøren og laden reiser også stor usikkerhet om i hvilken grad en kan stole på han og hans regime om det skulle bli inngått en fredsavtale som innebærer at Russland får en ny del av Ukraina. De siste 6 årene forut for 2. verdenskrig, som startet i Sentral-Europa, brøt Hitler-Tyskland inngåtte avtaler om rustningsbegrensninger.

Landet fikk også lett tilgang til deler av Rhinland og til Tsjekkoslovakia fordi Storbritannia og Frankrike valgte å vifte med tilbudet om fred som Hitler hadde brukt som falsk flagg ved forhandlingsbordet.

Det vil derfor være oppklarende for OAs lesere om Jorunn H. Pedersen kan gjøre greie for hvilke konkrete tiltak hun og Rødt mener Norge skal sette ut i livet som på en effektiv måte vil gagne det ukrainske folket i det massivt militære overgrepet det nå blir utsatt for.