Allmenningenes tragedie

UTE AV KONTROLL: – Det bør nok erkjennes at både de globale CO₂-utslippene og klimautviklingen er ute av kontroll, mener artikkelforfatteren.

UTE AV KONTROLL: – Det bør nok erkjennes at både de globale CO₂-utslippene og klimautviklingen er ute av kontroll, mener artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Paul Lindviksmoen spør om EUs kvoteordning kan redusere CO₂-utslippene så det monner, i innlegg datert 10. februar. Han konstaterer at utslippskvotene hittil har vært altfor store og altfor billige. Han er skeptisk til dyre utslippskvoter eller stor CO₂-avgift, som vil svekke konkurranseevnen til industrien i Europa, i forhold til den i andre deler av verden.

Atmosfæren og verdenshavene er de største av alle allmenninger. Da er de vel også de som er vanskeligst å forvalte, slik at de ikke forringes? Det var den «høyrevridde» amerikaneren Garrett Hardin, som lanserte uttrykket «allmenningenes tragedie»: Han brukte forringelser av ressurser som er felles for mange, som begrunnelse for privatisering.

Både atmosfæren og verdenshavene har enorme fysiske dimensjoner; men verdenshavene har også en annen spesiell egenskap: Det trengs enorm varmemengde, for å varme de opp en grad eller to. Dermed går det vel et halvt århundre, med mye ekstra CO₂ i atmosfæren og tilsvarende globalt varmeoverskudd, før det blir betydelig temperaturstigning: Altså så lang tid at det er barnebarna som vil oppleve «global oppvarming», som virkning av overforbruk av fossil energi i besteforeldrenes tid.

I Hadley-senteret i London er det utarbeidet prognose for klimaet langt ute i dette århundret, med påregnelige globale CO₂-utslipp som forutsetning. Verdenskartet som viser sannsynlige endringer av temperaturene er ikke særlig dramatisk. Undertegnede har oppfattet det andre verdenskartet, som viser sannsynlige endringer av nedbøren, som mer dramatisk og til dels skremmende.

Helhetsinntrykket av nedbørkartet er at det kommer til å bli enda mindre nedbør der det var relativt tørt klima også før, og enda mer nedbør der det var relativt fuktig klima også før. I så fall blir både uttørking – i verste fall «ørkenspredning» – og skadeflommer mye større verdensproblemer heretter enn hittil.

Det bør nok erkjennes at både de globale CO₂-utslippene og klimautviklingen er ute av kontroll. Da er det vel tiltak som virker direkte mot uttørking og skadeflommer, som bør prioriteres, heller enn dyr fangst og lagring av klimagassen CO₂? Det blir i alle fall dyrt, å forholde seg til mye ekstra CO₂ i atmosfæren! Bør Statens pensjonsfond utland «døpes om», til Statens klimafond utland?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags