Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Innlandet ønsker å rette ett fokus på den enorme jobben alle ansatte i skole- og barnehagesektoren gjør, og har gjort i flere måneder, i en helt spesiell situasjon hvor covid-19 har vært en belastning for mange arbeidstakere.

I Fagforbundet Innlandet har vi cirka 17.000 yrkesaktive medlemmer innen alle områder i kommunen, som har gjort og gjør en fantastisk innsats og har tatt utfordringene på strak arm, selv om det har vært en stor arbeidsbelastning i flere sektorer.

Det har vært mye debatt rundt skole den siste tiden, men vi må prøve og unngå å skape ett A- og B-lag slik det har tendenser til. Skolen består av mer enn lærere – den består av renholdere, assistenter, fagarbeidere, sekretærer, miljøarbeidere med flere. Når kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby fra Venstre snakker om skole, virker det som om skolen kun består av lærere, hvor de andre yrkesgruppene ikke blir nevn, som medfører at de andre yrkesgruppene føler seg lite verdsatt og glemt.

Arbeidsbelastningen på skole og skolefritidsordninger er fordelt på alle ansatte, og hele arbeidsplassen spiller sammen for å få til et bra og godt miljø for elevene. Skal vi få gode og trygge skole- og barnehagetjenester, må det til et løft på hele arbeidsplassen og hele laget rundt barna våre, ikke bare enkelte yrkesgrupper.

Vi ønsker derfor å rette en stor takk til alle ansatte i skole og barnehagesektoren. Uten dere hadde faktisk ikke skole- eller barnehagedagen gått rundt. Dere gjør en fantastisk innsats – hver og en av dere!