Alle sosialhjelps­mottakere i Østre Toten må søke på nytt

Nav Østre Toten ber nå alle som har vedtak om økonomisk sosialhjelp om å søke på nytt.