Gå til sidens hovedinnhold

Alle skal bli sett ut ifra den ressursen man er og ikke det handikappet man har

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mitt møte med døvblinde Karine skulle forandre mitt liv. Sammen med Märtha Louise (De handikappedes høye beskytter) stod hun for den offisielle åpningen av Fjellregionens Ridehall. En ridehall som ble bygget for å gi barn og unge et helårs ridetilbud uavhengig av funksjonsnivå.

Karine valgte å ta en 4-årig fysioterapiutdanning. Hennes høyeste ønske var å bli en ressurs for andre med nedsatt funksjonsevne, som var medfødt eller ervervet som et resultat av skade eller sykdom. Karine oppnådde aldri å realisere drømmen sin om å bli fysioterapeut. Det var ingen som ville ta imot henne og gi henne den praksisplass hun trengte for å kunne fullføre utdanningen sin, tross topp karakterer.

Slik kan vi ikke ha det i Norge i 2020! Vi trenger en gigantisk holdningsendring.

Det hjelper ikke bare å pålegge, men det må utarbeides handlekraftige tiltak som inkluderer alle. Det handler om samfunnsstrukturer og organisering på flere plan som i dag skaper barrierer og hindringer for likeverd og likestilling.

Sammen har vi over generasjoner skapt et av verdens beste velferdssamfunn. Men ikke alle er blitt inkludert og gitt muligheten til å kunne bidra og blitt vurdert som en ressurs i arbeidslivet.

I gode tider har vi spart penger slik at vi kan levere gode løsninger for befolkningen vår. Nå er Norge inne i en alvorlig helsekrise. Krisen har vist oss hvor viktig velferdssamfunnet er. Når den du er glad i blir syk, har vi et helsetilbud. Når jobben blir borte, er det et sikkerhetsnett der. Vi vil nok oppleve flere kriser. Derfor har vi et ansvar for å ta vare på og styrke velferdssamfunnet slik at også fremtidige generasjoner, våre barn og barnebarn skal ha et sikkerhetsnett når kriser inntreffer.

Etter denne helsekrisen vil det mest sannsynlig følge en arbeidskrise. Vi har 350.000 arbeidsledige, mange av de gamle arbeidsplassene vil ikke komme tilbake. Skal vi lykkes er vi avhengig av at vi må kunne skape mer og inkludere flere.

Det er på tide å ta ibruk de mange ubrukte arbeidskraftreservene Norge har. Dette kan være mennesker som har falt utenfor på grunn av et fysisk eller psykisk handikap, manglende kompetanse, språk, har et hull i sin CV eller har droppet ut av skolen.

Vi må innfri kompetanseløftet slik at skoler lykkes med å gi elever de verktøy de trenger for å fullføre studier og få seg en jobb. Gi mennesker den kompetanse som morgendagens arbeidsliv trenger. Alle har en rett til å bli inkludert i arbeidslivet, uavhengig av handikap.

Vi skal ikke bare komme oss ut av en krise, men skape tiltak som beveger Norge i rett retning for å ruste oss for fremtiden. Vi må ha fokus på å skape grønnere jobber og legge til rette for en bærekraftig fremtid. Stimulere til forskning og utvikling selv i nedgangstider.

Vi trenger flere jobber i flere bransjer, støtte opp om allerede etablerte arbeidsplasser og stimulere til gründerskap, fornyelse og endring.

Vi er avhengig av flere private investorer som vil investere og skape nye arbeidsplasser i Norge. Ved å senke skatten på arbeidende kapital vil det være lettere for nordmenn (i konkurranse med utenlandske selskaper) å både kjøpe og eie norske bedrifter.

Da vil kapitalen jobbe i Norge og gi grunnlag for skapning og bidra til kunnskapssatsning og investeringer for fremtiden.

En jobb gir oss utfordringer, skaper nettverk, sosial tilhørighet, gir hverdagen mening. Folk i jobb er også viktig for landet vårt for å kunne bevare velferdssamfunnet vårt. Mange tror at vår velferd er takket være oljefondet, men det er faktisk ikke riktig. Folk i jobb er det mest verdifulle vi har og den viktigste inntektskilden vi har. 70 prosent av statlige inntekter kommer fra folk som jobber og betaler skatt med mer.

For å sikre velferden vår må vi ha flest mulige i jobb. Vi står nå i en utfordrende tid. Det er tøft for mange folk og bedrifter.

Norge har gjennom historien vist at vi klarer å omstille oss og skal klare det igjen. Skal vi lykkes må alle som kan jobbe, få mulighet til å jobbe, kort sagt: skape mer og inkludere flere.

Dette er et leserinnlegg. Leserinnlegget kommer fra en ekstern bidragsyter og gir uttrykk for skribentenes meninger.

Kommentarer til denne saken