Det er ingen enkle løsninger på strømkrisa. De politikere som sier noe annet, bør hoste opp en bedre plan enn å bruke mer av framtidas pensjonsfond for å kjøpe Norge ut av en situasjon som preger hele Europa sterkt. I alle fall bør de utfordres på hva staten skal bruke mindre penger på, for at strømstøtte ut over den regjeringen har varslet, ikke skal drive inflasjonen og renta høyere enn utsiktene allerede tilsier. Det er billig av opposisjonen å nå piske opp stemningen med å foreslå «hasteinnkalling» og avbrytelse av Stortingets «sommerferie» – som varer helt til oktober – for å vedta noe som det så langt er vanskelig å se hva partiene er enige om å vedta.

Det er klønete at finansministeren i en så opphetet situasjon lar det skapes et inntrykk av at han ikke vil snakke med NTB om strømkrisa. Slik blir det statsministeren som må svare. Og hans svar er selvsagt at regjeringen jobber hektisk med å klekke ut løsninger som både hjelper private, næringsliv og landbruk – på en måte som i minst mulig grad trigger mekanismene som nå gjør at vi har høy inflasjon og stigende rente. Det er litt av ei nøtt. For økt statlig pengebruk vil bryte med forventningene Norges Bank har basert sine renteanslag på. Samtidig vil økte strømpriser påvirke prisstigningen, og dermed føringene foran neste års lønnsoppgjør.

Det er jo nettopp dette at alt henger sammen med alt. Og regjeringen kan selvsagt ikke bare vente og håpe på at regnet som ikke har kommet før i år, skal fylle magasinene i høst. Derfor må det jobbes med både kortsiktige og langsiktige løsninger. Det siste innebærer at alle vi må forandre vanene våre litt. Fordi vi har hatt så rik tilgang til billig strøm, har ikke vi i Norge hatt incentiver til å bruke mindre strøm, slik som andre land har energieffektivisert. Vi må undersøke hvorfor det er slik at norske husholdninger på ett år i snitt bruker dobbelt så mye strøm som svenskene. I Danmark kjøres nå store kampanjer for å informere om hvordan bruke mindre strøm hjemme. Kanskje er vi flere som har noe å gå på i egen bevisstgjøring.