Alle kan ikke utdanne seg til akkurat det de vil og regne med å få jobb der de helst vil bo. Slik er det bare. Samfunnet er avhengig av rekruttering til posisjoner som holder de nødvendige hjulene og tjenestene i gang. Derfor forsøker skolemyndighetene å tilpasse linjetilbudene til samfunnets og næringslivets behov, i alle fall til en viss grad.

I mange år nå har det vært forsøkt holdningskampanjer og mild styring for å få opp rekrutteringen til yrkesfag, særlig der behovet er størst. Sakte, men sikkert gir det resultater. Av 12.953 som nå har fått tilbud om skoleplass i videregående i Innlandet, har 58 prosent fått plass på yrkesfaglige linjer. Det er opp to prosent fra i fjor, og enda to fra forrige året. I Innlandet er tilbudet lagt opp slik at det er flest plasser innen helse- og oppvekstfag, etterfulgt av teknologi- og industrifag, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. Noe er mer populært enn annet. Hele 151 søker sloss om 60 studieplasser innen anleggsteknikk på Raufoss videregående skole, hvor ambulansefag også er et trangt nåløye å passere, med 64 søkere til 15 plasser.

Det første av de store etterkrigskullene når den statistisk kritiske 75-årsalderen i år. Dette er starten på den lenge bebudede «eldrebølgen», hvor det er anslått at Norge vil mange 18.000 helsefagarbeidere innen 2035. Sykepleiermangelen vokser allerede år for år.

Nå er det heldigvis ikke slik at alle eldre blir syke. Men bare det at levealderen er forventet å øke, vil innebære at flere lever med den svært omsorgskrevende demensdiagnosen. I dag lever rundt 88.000 nordmenn med demens i Norge. Uten nye behandlingsmetoder, forventer regjeringen at dette tallet vil fordoble seg innen 2040. Det er en gedigen utfordring, ikke minst for kommuner som sliter med rekruttering og økonomi fra før. Norsk sykepleierforbund mener kommuner og helseforetak samlet bruker mellom 1,5 og 2 milliarder kroner på å leie inn sykepleiervikarer fra utlandet hvert år.

Det er nødvendig ikke bare å få flere unge til å velge disse retningene, men også tilrettelegge for at voksne i NAV-kø kan oppleve at toget tilbake til arbeidslivet ikke har gått.