Rigmor Aasrud (Ap) tar opp viktige poenger i sitt innlegg i Oppland Arbeiderblad (07.05). Med over 9.000 arbeidsledige i Innlandet og økende fattigdom må noe gjøres. Vi er enige i at arbeid er den viktigste faktoren for å løfte folk ut av varig lavinntekt. Derfor må vi i gjenoppbyggingen etter koronakrisen benytte alle muligheter som bidrar til flere jobber.

Dette må gjøres på en ryddig måte og arbeidslivets regler må følges. I innlegget viser Aasrud til innleie som et problem og ikke en mulighet. Det er synd. Brudd på arbeidsmiljølov og useriøsitet er selvsagt uakseptabelt uansett om man driver bemanningsbyrå eller annen virksomhet.

Vi savner at Arbeiderpartiet ser den muligheten som seriøse bemanningsbedrifter skaper for mange. Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i bransjen midt under koronakrisen viser at 40 prosent av de ansatte kom fra arbeidsledighet. Bemanningsbransjen matcher folk som trenger jobb med jobber som trenger folk. I en tid hvor målet må være å få flest mulig i arbeid burde jo en bransje som har hele sin forretningsidé knyttet til å skaffe folk arbeid være en ressurs og ikke et problem?

Ansatte i bemanningsbransjen har faste og forutsigbare stillinger selv om de dekker midlertidige behov hos kundene. Og de skal ha minst like bra lønns og arbeidsvilkår som de ville hatt om de hadde vært ansatt i innleiebedriften. Dette følger av likebehandlingsprinsippet som står i Arbeidsmiljøloven. Bemanningsbransjen fortjener å ses på som en mulighet nå når målet må være å finne arbeid til alle.