«Alle» busser går om NTNU – og flere tar bussen

Tallene fra Opplandstrafikk viser en 10 prosent økning i antallet reiser i september, sett i forhold til 2018.