Gå til sidens hovedinnhold

Alkoholloven skal regulere alkohol, ikke lønn

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Partiet Rødt på Gjøvik ønsker at dokumentasjon på lønnsforhold skal inn i reglementet som en betingelse for skjenkebevilling i Gjøvik Kommune. Her er det viktig å skille lovverket. Loven er ment å sikre ansvarlig salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Selv om brudd på arbeidsmiljøloven er alvorlig, og ikke bør forekomme, er ikke dette forhold som ligger i kjerneområdet for alkohollovens formål. Inndragning av skjenkebevilling bør etter vår mening ikke brukes som en reaksjon for forhold som ikke er omfattet av alkohollovens formål. Minstelønnssatser og andre regler som er regulert gjennom arbeidsmiljøloven, skal følges. Arbeidstilsynet skal kontrollere og brudd skal følges opp. Men man skal altså ikke miste skjenkebevillingen om man bryter reglene her. Når man får kommunalt skjenketilsyn, skal dette sjekke om man forholder seg korrekt til alkohollovens bestemmelser. Når Arbeidstilsynet har tilsyn, skal de undersøke at man forholder seg korrekt til Arbeidsmiljøloven. Dette er oversiktlig og forutsigbart.

Ofte opplever vi at tilsynsmyndighetene har utfordringer nok med å ha oversikt over det regelverket de skal være spesialister på. Å utvide dette til andre lover, øker risikoen for feilaktig tilsynsutøvelse. NHO aksepterer vedtaket om allmenn minstelønn, og dette er noe alle bedrifter som er regulert av denne forskriften må forholde seg til. Hvorvidt ansatte har minstelønn eller ikke, er ikke et relevant hensyn kommunen kan ta ved tildeling av skjenkebevilling. Det er veldig uheldig, og heller ikke i tråd med gjeldende lovverk, at man bruker alkoholloven og skjenkebevilling som generalmiddel for å hindre all slags uønsket atferd eller lovbrudd. Det er andre etater og regelverk som ivaretar de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Nylig stilte SVs stortingsrepresentant Sheida Sangtarash daværende folkehelseminister Åse Michaelsen spørsmål om statsråden vil forskriftsfeste at gjentatte eller alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven eller lønn under allmenngjort tarifflønn, fører til inndragelse av skjenkebevilling? Michaelsen svarte: «Alkohollovens formål er å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Statsråden svarte videre at dette vil krever lovendring og at hun ikke ville gjennomføre en slik lovendring.

Sånn vil det i all overskuelig fremtid være – også i Gjøvik, om de skal forholde seg korrekt til loven.

Kommentarer til denne saken