Ali Al-Hatem er en av de som lever videre med de forferdelige opplevelsene fra Utøya-terroren i 2011. Østretotningens historie, erfaringer og refleksjoner berører dypt. Samtidig er det inspirerende å høre om hvordan Lena-Valle videregående klarte å legge forholdene til rette for at han skulle nå sine mål, og imponerende hvordan Al-Hatem med tid og sterk vilje har klart å realisere dem.

Rett før jul fikk 27-åringen beskjeden han har håpet på i lang tid. Fra neste sesong blir han hoveddommer i OBOS-ligaen og fjerdedommer i eliteserien. Samtidig har han realisert drømmen som oppsto under sykkeldagen i andre klasse på Stange skole, om å bli politi. Æren for det tilskriver Al-Hatem ydmykt Lena-Valle videregående. Skolen som tilbød et opplegg for at den unge mannen med den tunge bagasjen skulle få studiekompetanse og senere forbedrede karakterer som åpnet dørene til Politihøgskolen.

Det er nettopp slik det må være. Flere skoleungdommer bør oppleve at det går flere tog, om man av helt individuelle årsaker ikke skulle være klar til første avgang.

Al-Hatem mener karakterjaget i skolen gjør at for mange opplever å bli forlatt på perrongen. De siste årene er det noe forbedring i tallene, men fortsatt dropper nesten tre av ti ut av videregående skole. Flest fra yrkesfag, aller flest gutter – og på landsbasis svært mange med flerkulturell bakgrunn.

Perspektivmeldingen viser helt tydelig at slik kan det ikke fortsette. Som samfunn er vi nødt til å strekke oss enda lenger for å få flere inn i arbeidslivet, i yrker samfunnet har behov for. Med eldrebølge, økende levealder og synkende barnetall, kan vi ikke fortsette det vi gjør, som virker slik at 30 prosent av ungdommen ikke kommer seg på toget.

Derfor må det følge mer målrettede penger med for å oppfylle målsettingene i den nye gjennomføringsreformen. Penger som må følge elevene fra skolestart til slutt, og omfatte alt fra sosialfaglig personell til overholdelse av anbefalt klassestørrelse. Budsjettarbeidet i høst viser at oppvekstsektoren er under press. Det skaper ikke den fleksibiliteten Ali Al-Hatem beviser at nytter.