For tiden pågår det nominasjonsmøter i politiske lokal- og fylkeslag med tanke på stortingsvalget i 2021. Det er en kjensgjerning at eldre er underrepresentert i politiske verv. En undersøkelse fra 2015 viser at kun 1,7 prosent av kildene som uttaler seg i norske nyhetsmedier, er over 67 år. Hvem taler de eldre sin sak når de ikke selv er representert?

Det er viktig å ha med aldersperspektivet i nominasjonsprosessen. For Opplands vedkommende er det derfor av betydning at det foreslås kandidater som kan representere våre mange eldre velgere. Det er ellers en realitet at det er flere over 65 enn 0-19 år!

Det minner meg om tidligere KrF-representant og senere FrP-medlem, John Alvheim, som i en alder av 59 år kom inn på Stortinget og var stortingsrepresentant til han døde i 2005. John Alvheim var sykepleier av yrke og vant stor respekt i alle politiske leirer for sitt brennende engasjement for de eldres levevilkår.

Det er slik jeg ser en aktiv og samfunnsinteressert person som kan være talsmann for våre mange eldre velgere i Oppland.

De politiske partiene i Oppland valgkrets utfordres med dette til å følge opp!