Gå til sidens hovedinnhold

Aldersdiskriminerende spesialisthelsetjeneste

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvis det er riktig det vi leser i aviser er det skremmende signaler som kommer fra ledelsen i Helse Sør-Øst (HSØ). Eldre (de over 70 år) skal i større grad behandles i kommunene, sengekapasiteten i sykehusene skal ikke utvides i tråd med økningen i antallet eldre. Dermed innfører man en forskjellsbehandling av innbyggere basert på alder, ikke medisinske kriterier. Det er grunn til å minne om både HSØs og SIs overordnete målsetting: Likeverdig helsetjeneste uavhengig av bosted, etnisitet, alder med videre. HSØ bryter dermed med sin egen målsetting. Holdningen til ledelsen i HSØ vil medføre dårligere tjeneste til den eldre pasientgruppen av følgende grunner:

1. Kommunene besitter ikke nødvendig kompetanse, verken faglig eller teknisk.

2. Spesielt allmennlegetjenesten er jo allerede i krise. Allmennmedisin er en egen spesialitet som forutsetter generalistkompetanse. Spesialkompetanse på ulike fagområder skal ivaretas av spesialisthelsetjenesten. Fastlegeordningen har gått fra en suksess til krise, hovedsakelig som følge av innføring av samhandlingsreformen. Fastlegene har fått oppgaver de ikke er utdannet til å mestre.

3. Også andre tjenester har i større eller mindre grad lidd samme skjebne.

4. Kommunene har allerede anstrengt økonomi. Med mindre de får betydelige overføringer for å mestre oppgavene vil dette medføre dårligere tjenestetilbud.

Samfunnsøkonomisk er dette ulønnsomt. Skal kommunene rustes opp til å mestre oppgavene slik at eldre får en likeverdig helsetjeneste som yngre, vil det kreve betydelig kostnadsøkning i hver kommune.

Tenkningen til HSØ ser helt bort fra den fysiologiske utviklingen, sykdom og helseproblemer øker med økende alder.

Ikke alt skal nødvendigvis utredes og behandles uansett alder, man må ta pasientens totalsituasjon med i vurderingen. Noen ganger er det beste for pasienten å være mer tilbakeholden med utredning og behandling som kan være mer plagsom enn sykdommen, men å definere en tiltaksgrense basert på en bestemt alder er diskriminerende. I Arbeiderpartiets regjeringsperioder er det innført tre større helsereformer.

Fastlegeordningen i 2001 er betegnet som den mest vellykkete helsereformen på mange 10-år. Det samme kan ikke sies om vedtaket om innføring av helseforetaksmodellen, som nå kanskje står for fall eller revisjon. Et statlig ansvar for finansiering og drift er bra, ser vi på Opplands politikere vil de ikke kunne få til noe bedre. Det er drift og finansieringsformen som et AS med krav til lønnsomhet og overskudd som er gal.

Samhandlingsreformen i 2012 har mange karakterisert som en katastrofe og den bryter helt med den tradisjonelle nivåtenkningen i helsetjenesten.

Kommentarer til denne saken