Torsdag 23.september 2021 er en merkedag for Helse Sør-Øst og alle som er opptatt av utviklingen av Innlandet. Styret i Helse Sør-Øst skal da behandle saken nr. 105 – 2021 «Mandat for konseptfase i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF».

Grunnen til å rope Alarm! nå er at vi har lest saksframlegget og forslaget der til vedtak (se evnt saken på www.helse-sorost.no). For dette er trist og gammelmodig og ganske så avslørende om tenkemåten til forfatterne av saksframlegget. Ord som togforbindelse, logistikk, transport, klima og miljø er fraværende. Sjokkerende og skandaløst i en tid da verden brenner og verdens ressurser settes under sterkt press.

Hvordan det går an å vedta et mandat for en konseptanalyse uten å drøfte hvordan pasienter, ansatte, besøkende, varer og tjenester skal strømme inn og ut av og mellom sykehusene og omverdenen, det er totalt uforståelig.

Vi kan bare håpe at den nye direktøren for Helse Sør-Øst vil sette foten ned og kreve at mandatet skrives om, at saken derved utsettes inntil et mer tidsriktig mandat og saksframstilling foreligger.