Gå til sidens hovedinnhold

Akuttsykehus på Gjøvik

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samfunnsanalysen som er framlagt av Cowi ved prosjektleder Øystein Berge er svært mangelfull og misvisende og inneholder flere faktafeil. Jeg undres over at prosjektlederen tør å vedkjenne seg dette makkverket. Tabellene som vektlegger potensialet for næringsmessige synergier inneholder ikke bare enkelte faktafeil, men er totalt sett amatørmessig framstilt. Overflatisk for Gjøvik og Ringsaker og fylt opp med irrelevant informasjon for Hamar og Lillehammer. Jeg nevner ikke eksempler fra tabellene. Enhver med noe innsikt og lokalkunnskaper ser jo hvor ubrukelig dette grunnlaget er for å trekke viktige konklusjoner for samfunnsanalysen og de vurderingene som er vektlagt for å utpeke Hamar og Lillehammer som de byene med best rekrutteringspotensial. Viktige indikatorer for Gjøvik er fullstendig neglisjert og bærer preg av slett analytisk arbeid.

Det er urettferdig eller skal jeg si uredelig og ikke nevne bedrifter som Mustad og Øveråsen. Det blir også feil med grunnlaget når ikke industrilokomotivet Raufoss Teknologipark ikke nevnes med en tøddel. Dette miljøet preger jo også Gjøvik i høyeste grad og har faktisk en del av sitt område i Gjøvik kommune. Alle bedriftene som her er nevnt er tunge eksportbedrifter med utstrakt internasjonal kompetanse i tillegg til å være et av landets beste teknologibaser. Så kommer da i tillegg samspillet med universitetsmiljøene på Kallerud campus med NTNU, teknisk utdanning, sykepleierhøgskolen mv. Utviklingen på Kallerud har vært formidabel i mange år med kraftig utvidelse av fagområder og internasjonalisering. Kan også nevne DATA sikkerhet som er blitt et betydelig fagfelt. FoU kompetansen er utbredt og stigende på flere fagområder. Legeutdanning er kanskje det neste. Med den forskningskompetansen som er utviklet ved Universitetet på Kallerud er det da også nærliggende å tenke på FoU innen helse og legevitenskap.

Hvorfor er Gjøvik fullstendig oversett? Det kan i hvert fall ikke skyldes manglende grunnlag for næringsmessige synergier. Hamar og Lillehammer rekker ikke Gjøvik lengre enn til låret i så måte. På Gjøvik trekker vi konklusjonene etter gjennomført analyse og ikke omvendt slik det gjort i Cowi’s samfunnsanalyse satt i regi av HSØ og Hamarligaen.

Gjøvik må som et minimum ha akuttsykehus som ganske raskt kan utvikles til et Universitetssykehus med spesialfunksjoner (akuttmedisin og akuttkirurgi). Dette kan utvikles i samspill med universitetsmiljøet. Det er svært viktig å være klar over avhengighet mellom medisin og teknologi med dagens utstyrsutvikling. Her kommer fysikk, IT og diverse andre fagområder innen teknologi som viktige bidragsytere. Det moderne helsevesenet er fullstendig avhengig av support fra høyteknologi. Blindern/Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim er viktige medspillere til dette i dag, men det er ingen ting i vegen for at dette også kan skje ved Kallerud. Det meste ligger til rette. Vi kan lett sørge for påfyll av fagkompetanse fra Stor-Oslo via Nittedal og Hadeland. Denne utviklingen pågår og vil utvikles videre på grunn av boligpress og dertil høyt prisnivå i sentrale deler av Oslo.

Med dette kan vi klare oss lenge med Gjøvik, Lillehammer og Elverum som akuttsykehus og selvfølgelig Reinsvoll sykehus som en unik institusjon innen psykiatri for gamle Oppland (som for øvrig er sterkt underfinansiert). På sikt kan Gjøvik akuttsykehus utvikles til et Universitetssykehus med spesialfunksjoner og forskning i tilknytning til Kallerud.

Min henstilling til politikere i Vestoppland er å stå sammen og ikke krangle internt om partipolitiske bagateller (hvem som har gjort ditt først og ikke har ivaretatt datt). Sykehussaken er så stor og viktig at alle politiske partier i Vestoppland må framstå som langt mer pragmatiske og fronte saken sammen. Hvis ikke taper vi igjen.

Kommentarer til denne saken