Den legebemannede akuttbilen er bemannet med anestesilege og paramedic. Akuttbilen er organisert i avdeling Luftambulanse. Den er etablert som et tilskudd til den operative beredskapen ved Sykehuset Innlandet, og ikke en erstatning for noen av dagens akuttfunksjoner. Dette skriver Sykehuset Innlandet i en pressemelding.

Videre skriver Sykehuset Innlandet at lansering av akuttbilen er et første ledd i etablering av en ny luftambulansebase i Innlandet. Helse Sør-Øst RHF er tildelt ti millioner kroner årlig til prosjektering av en ny base.

Les også

Sykehus uten adresse – en suksessoppskrift for enighet

Fem anestesileger og seks paramedics er ansatt i deltidsstillinger og inngår i en delt turnus på akuttbilen. Bilen blir utstyrt med avansert medisinsk utstyr, i tillegg til utstyr for videokommunikasjon for å kunne bistå og veilede helsepersonell ute.

Akuttbilen skal fungere som en ekstra ressurs ved utkalling på akuttoppdrag, i tillegg til ordinær ambulanse og helikopter.

Les også

Luftambulansebasen i Innlandet – igjen