(Toten Idag)

I sin sluttposedyre på retten siste dag, sa aktor og statsadvokat Thorbjørn Klundseter at det er vanskelig å ikke bli berørt av saken.

– Dette dreier seg først og fremst om hvordan retten skal utmåle straff til en far som har henrettet et av sine barn, og det skjer fordi faren har utført grove overgrep mot sitt barn og utført frihetsberøvelse av mor, sa Klundseter og

– Det er lett å bli berørt av dette. Vi som profesjonelle aktører må forsøke å ha en distanse til dette, la han til.

Aktor gikk igjennom tiltalepunktene og det tiltalte har erkjent straffskyld for.

Thorbjørn Klundseter sier faren ikke har tatt fullstendig ansvar.

– Han må gjerne sitte i retten og si at han tar ansvaret, men det er ikke det han har gjort.

Påstand om 21 år

Statsadvokaten la ned en påstand om fengsel i 21 år.

– Drapet alene kvalifiserer etter min mening til fengsel i 21 år, sa han.

Aktor diskuterte deretter en eventuell tilståelsesrabatt, og hvor stor denne vil være i dette tilfellet.

Klundseter pekte på at tilståelsesrabatt er vanlig i de fleste saker, men ikke i alle. Han konkluderte med at denne saken er blant sistnevnte.

Statsadvokaten mente ikke at tiltaltes tilståelse av drapet var grunn til strafferabatt, blant annet fordi den ikke var avgjørende for oppklaring.

Alle tiltalepunktene sammenholdt fører til at aktor Thorbjørn Klundseter går inn for en fengselsstraff på 21 år.

Straffeutmåling

I straffeutmåling gikk aktor gjennom straffenivået og tilståelsesrabatt.

Han gikk gjennom tiltaltes handlinger, motiv og kalkulasjon i planleggingen av hvordan han skulle drepe sønnen.

– Frihetsberøvelsen av mor er også en del av overlegget, sa aktor.

Klundseter mente også at tiltalte brukte familiens morgenrutiner og vaner til å utføre drapet.

Aktor diskuterte begrepet «vedvarende dødsangst» som skjerpende omstendighet.

– Det som er viktig er at Oscar var helt forsvarsløs, sa Klundseter som sa det ikke var tvil om at Oscar kjente vedvarende dødsangst før livet ebbet ut.

– Han lar ham ligge for å dø. Dette er en regulær henrettelse av sitt eget barn, sa Klundseter.

Argumenterte for tilståelsesranatt

Mannens forsvarer Håvard Fremstad er i gang med sitt sluttforedrag.

Fremstad påpeker at tiltalte har svar på alt av politiets spørsmål, og lagt alle kortene på bordet.

Forsvaret mener tiltalte bør frifinnet for tiltalepunktene som omhandler overgrep begått i 2018 og 2019.

– Aktor har lagt ned en påstand om lovens strengeste straff, sa Fremstad som argumenterte for hvorfor tilståelsesrabatt burde vært gitt.

Han gikk blant annet gjennom flere dommer som eksempler på straffesaker der dette vært gitt.

Erkjenner ikke alt

Den drapstiltalte faren måtte torsdag svare for hva han tidligere har sagt i avhør, og hvordan dette ifølge aktor står i motsetning med hvordan han har forklart seg under rettssaken.

Det handler om overgrep skjedd etter sønnen ble 14 år. Faren mener dette handler om misforståelser, men har i avhør brukt begrep som beskriver seksuelle handlinger.

Aktoratet spilte av opptak fra avhør av den tiltalte 45-åringen i retten torsdag.

Igjen sa han at han tar ansvar for handlingene 9. oktober 2019, seksuelle overgrep i 2017 og frihetsberøvelsen av sin daværende ektefelle.

Han erkjenner ikke å ha utført seksuelle overgrep mot sønnen i 2018 og 2019.

Bekymret for Oscar

Helsesykepleier Anne Fodstad i Østre Toten kommune vitnet om sine samtaler med Oscar, etter å ha blitt løst fra taushetsplikten.

Hun sendte bekymringsmelding til barnevernet, etter å ha mottatt en henvendelse fra faren til Oscars kjæreste.

Fodstad sa hun har hatt kontakt med Oscar og foreldrene gjennom ungdomsskolen, og hadde det første møtet med Oscar tidlig i 2017.

– Det var Oscar som selv oppsøkte meg. Jeg opplevde at han ønsket mer og vi gjorde raskt en ny avtale, sa Fodstad.

Hun sa videre at hun var bekymret for Oscars atferd og sosiale liv på skolen.

Vold

Helsesykepleieren fortalte om flere måter med familien. Både med mor, far og begge til stede.

Fodstad sa at hun tok opp det hun beskrev som vold mot sønnen. Tilfeller som faren tidligere i rettssaken har beskrevet som nødvendige for å roe ned sønnen.

– Jeg sa klart fra at det måtte bli slutt på det, og at det var vold mot ungdom. Jeg opplevde at mor også mislikte dette, sa Fodstad.

Helsesykepleieren beskrev den nå tiltalte faren som samarbeidsvillig.

– Han satte seg aldri imot, og sa han var enig og skulle jobbe med det, sa Fodstad.

Hun sa også at Oscar, da Fodstad var blitt kjent med bekymringsmeldingen, snakket med Oscar om overgrepene og at han da viste henne hvordan dette skjedde.

Bekymret for framtida

Oscars mor var også tilbake i vitneboksen torsdag, for å svare på flere spørsmål om tida etter drapet på sønnen.

Hun skisserte en tøff hverdag med mye oppmerksomhet og bekymring for barna.

Moren snakket også om 15-åringens tanker om kjønnsskifte.

– Det var viktig for meg at Oscar skulle få være Oscar, at han skulle få være seg selv, sa moren.

Kjæresten vitnet

Torsdag var det kjæresten til avdøde Oscar André (15) som skulle forklare seg. Det var henne han betrodde seg til om seksuelle overgrep, kvelden før han ble drept av faren.

Aktor begynte sin utspørring av vitnet om hva som skjedde mellom Oscar og den tiltalte faren. Vitnet og avdøde hadde deltatt i samme fritidsaktiviteter og kjent hverandre siden de var små, sa hun.

Hun sier at de gjorde det offentlig at de var kjærester i slutten av 2017.

– Vi hang sammen så ofte som vi fikk mulighet, sa hun.

Fortalte om overgrep

Aktor Thorbjørn Klundseter ville vite når Oscar for første gang fortalte kjæresten sin om farens seksuelle overgrep. Det var i 2017.

– Han fortalte at han hadde følt ubehag, og at han hadde tatt på ham, sa vitnet.

Ifølge vitnet skal Oscar ha fortalt om flere forskjellige episoder.

Aktor ville vite hva vitnet gjorde med opplysningene hun hadde fått. Hun snakket med sin far, som igjen tok dette videre med helsesykepleier på skolen.

Deretter ble barnevernet varslet.

– Dårlig stemning

På spørsmål fra aktor om hvordan vitnet oppfattet stemningen mellom Oscar og faren i etterkant av bekymringsmeldingen.

– Det var ganske dårlig stemning. I perioder var han mer hos meg enn hjemme, sa hun.

Vitnet ble spurt om hvordan hun oppfattet situasjonen kvelden før hendelsen på Kapp.

– Han gråt og var fortvila.

Vitnet sier Oscar bekreftet hva som hadde skjedd da hun spurte om det handlet om seksuelle overgrep.

– Jeg fikk høre om forskjellige episoder.

Vitnet sa at Oscar fortalte henne hvor overgrepene hadde funnet sted.

Les også

Jeg hører en desperasjon som er så enorm at jeg ikke fatter det