Åker på Toten ble oversvømt – nå får bonden skyte bever

27. august hadde en bonde i Østre Toten fått nok. Han sendte brev til Østre Toten om å få lov til å fjerne demninger og ta ut bever som hadde laget den på grunn av gjentakende oversvømmelser.