Gjøvik

Autoformidling innlandet DA har endret navn til Autoformidling & service Innlandet DA. Firmaet har og endret forretningsadresse fra Harmonien i Hunndalen til Østre Totenveg 136 på Gjøvik.

Enkeltpersonforetaket Cato Hoffsbakken har endret forretningsadresse fra Gilbergsrovegen 573 til Gilbergsrovegen 571 i Øvre Snertingdal.

Gjøvik Eiendomsutvikling AS har gjort endringer i styret. Andrea Bratli Wang er ny styreleder etter Bjørnar Lilleby. Rune Wang og Camilla Lied Lilleby kommer inn i styret. De har og endret forretningsadresse fra Trondheimsvegen til Bratsvevegen 12B.

Parkgata 6 Gjøvik AS og Gjøvik utvikling omorganisering AS ber om at fusjonen mellom de to selskapene gjøres om.

Solli apartments AS gjort endringer i styret. Andrea Bratli Wang er ny styreleder etter Bjørnar Lilleby. Rune Wang og Camilla Lied Lilleby kommer inn i styret. De har og endret forretningsadresse fra Astrids veg til Bratsvevegen 12B.

Wang holding AS har gjort endringer i styret. Rune Wang kommer inn for Bjørnar Lilleby. De har og endret forretningsadresse fra Astrids veg til Bratsvevegen 12B.

Webdesign AS har gjort endringer i styret. Emil Berg er ny styreleder etter Jon Øyvind Bryde.

Topro AS har gjort endringer i styret. Erik Lundbekk er ny styreleder etter Silje Helene Aschehoug. Sistnevnte tar over etter Lundbekk som nestleder i styret.

Topro elektronikk AS har gjort endringer i styret. Erik Lundbekk er ny styreleder etter Silje Helene Aschehoug. Sistnevnte tar over etter Lundbekk som nestleder i styret.

Topro kompetanse AS har gjort endringer i styret. Erik Lundbekk er ny styreleder etter Silje Helene Aschehoug. Sistnevnte tar over etter Lundbekk som nestleder i styret.

Gran

Hapro jobb og karriere AS har fått på plass Åge Skinstad som daglig leder.

Det er åpnet konkurs i Ny bolig hadeland AS etter oppbud. Krav i boet må meldes advokat Klaus Arne Munkeby Linnaae før den 26. februar.

RB Fysioshop AS er et nyopprettet aksjeselskap som skal drive nettbutikk hvor medisinske hjelpemidler videreselges.

Nord-Aurdal

Bosheimsmarken AS er meldt oppløst. Eventuelle krav må meldes styreleder Steinar Haraldstad.

Ragnhild Wiken Dødsbo vil bli slettet fra foretaksregisteret med mindre det blir gitt beskjed om noe annet innen tre uker.

Tisleildalen Løypelag SA er slettet i foretaksregisteret.

Nordre Land

Martijn Gerardus Petrus Strijbos er ny daglig leder i Spåtind skisenter AS.

Hogne Gård Eilif Norheim er et nyopprettet enkeltpersonforetak som skal drive jordbruk: Produksjon og foredling av sopp, kjøtt, egg, frukt og grønnsaker. Firmaet skal og drive skog, samt kafé med gårdsutsalg.

Vest-Torpa Løypelag SA har gjort endringer i styret. Harald Åsødegård kommer inn for Terje Nydahl.

Sør-Aurdal

S-A Salg og service AS er et nyopprettet aksjeselskap som skal drive med montering av kjøkken.

Vestre Slidre

Skørn AS har endret forretningsadresse fra Valdresvegen 6 til Slidrevegen 32.

Sameiet Vasetlia hyttegrend S 2 - Trinn 2 har gjort endringer i styret. André Vindedal Nilsen er ny styreleder etter Svein Erik Ski.

Vestre Toten

Benteler Automotive Raufoss AS har gjort endringer i styret. Sindre Ensrud går inn for Jørn Rønning.

Bøhli Bjørn Henning Dødsbo vil bli slettet i foretaksregisteret med mindre det blir gitt beskjed om noe annet innen tre uker.

VP Metall AS har gjort endringer i styret. Peter Manfred Baaske er ny styreleder etter Lars Erik Mattias Östman. Sten Uno Alfredsson kommer inn i styret.

Østre Toten

Enkeltpersonforetaket Stian Tokerud har endret adresse fra Olstadvegen 8 til Møllerhagenvegen 168.

LAE Maskin AS er et nyregistrert aksjeselskap som skal drive med leiekjøring med maskiner. Daglig leder og styreleder er Magnus Aass.

Øystre Slidre

Furulund Maskin og Transport har ansatt Ane Skredderstuen som ny daglig leder.

Troll klipp AS har endret forretningsadresse fra Beitostølen til Skøltevegen 359 i Heggenes.

Lunner

Hadeland Frakt AS er slettet i foretaksregisteret. Bobehandlingen etter konkursen er innstilt da boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling.

Jevnaker

Idérommet Aksjeselskap er et nyregistrert aksjeselskap som skal drive med idé- og produktutvikling for helsesektoren. David Bernhard Blaugrund er styreleder.

Sagna Språk-teamet er et nyregistrert enkeltpersonforetak som skal drive med leksehjelp og nettundervisning i norsk, engelsk og samfunnsfag. Anne Berit Astriddatter Sagna er innehaver.

Det er ingen oppføringer i Etnedal