Berg Harpvikenkommer mandag til Bygdestua for å holde foredrag om Afghanistans nyere historie, diskutere hvorfor det internasjonale prosjektet (2001-21) ikke lyktes, og diskutere mulige veier videre.

Møtet er gratis, og åpent for alle.

Det er Østre Toten Rotaryklubb som er arrangør.

– Som Norges fremste Afghanistanekspert, og tidligere direktør ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO), og fordi han er en glimrende formilder, er Harpviken mye benyttet i media, han er et velkjent fjes og en velkjent stemme i de fleste nyhetskanaler. Harpviken er stadig i Dagsrevy, i Dagsnytt 18 og andre programflater som beskjeftiger seg med utenriks. Nå kommer han altså til Toten for å øse av sine kunnskaper, sier Randi Balke Hveem.