– Flere har blitt oppringt fra politiets telefonnummer av en person som har presentert seg som etterforsker og som har bedt om sensitiv informasjon. Politiet vil aldri be om denne type informasjon via telefon, opplyser politiet i en pressemelding.

Alle som får slike henvendelser oppfordres til å anmelde svindelforsøket ved nærmeste politistasjon. Dette bidrar til bedre oversikt over omfanget, og øker mulighetene for at politiet ved etterforskning kan finne ut hvem som står bak.

– Det er svært alvorlig at noen forsøker å utnytte innbyggernes tillit til politiet med fare for store personlige økonomiske tap. Det er derfor viktig for oss å gå aktivt ut og advare mot denne typen svindel, sier leder for felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven.

Svindelforsøkene er registrert over hele landet. Det er vanskelig å si noe sikkert om det totale omfanget fordi det ikke er inngitt formell anmeldelse på mange av svindelforsøkene.

Politiet er avhengig av bistand fra publikum i dette arbeidet og under følger råd om hva du skal gjøre om noen utgir seg for å være politi på telefon.

Dette må du passe på:

• Oppgi ALDRI i en telefonsamtale med noen ditt personnummer, personlig passord, BankID, kontonummer eller annen sensitiv informasjon. Dette vil politiet aldri be om via telefon. Det gjelder også annen seriøs virksomhet.

• Etterspør og skriv ned navn, tittel og tjenestested på vedkommende som ringer. Be gjerne om personens tjenestenummer i politiet

• Noter deg tidspunkt for samtalen

• Merk deg personens dialekt/språkform og innholdet i samtalen

• Ta kontakt med nærmeste politistasjon og anmeld forholdet