Advarer mot å spise store abbor og ørret: Kan inneholde store mengder kvikksølv

Mattilsynet advarer mot å spise store selvfangede ferskvannsfisk: - På grunn av miljøforurensing kan visse typer ferskvannsfisk inneholde helseskadelige stoffer.