Acer-saken - befolkningen ført bak lyset?

Jørund Hassel distriktssekretær i LO Stat Hedmark Oppland Akershus og Oslo

Jørund Hassel distriktssekretær i LO Stat Hedmark Oppland Akershus og Oslo Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger

Statsminister Erna Solberg-regjeringen (Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti) har regelrett ført det norske folket bak lyset når Stortinget vedtok å innlemme Norge inn i EUs energibyrå Acer.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Fremskrittspartiet) forsikret i VG den 12.04.2018, blant annet, sitat; «Deltagelse i Acer betyr ikke at Norge gir fra seg kraftressursene til EU», og videre «vi skal ikke gi fra oss styringen over norsk energipolitikk».

EU reviderte EUs fjerde energipakke den 08. mai 2019. I artikkel 3 (formålsparagrafen) – framgår det i fire punkter at:

Medlemsstatene skal sikre at nasjonal lov ikke på urimelig vis hindrer:

– Strømhandel over landegrensene.

– Investeringer spesielt i variabel og fleksibel energiproduksjon og energilagring.

– Nye mellomstatlige forbindelser.

– At markedet styrer strømprisene.

Det betyr at det er EU som i framtiden skal bestemme strømprisene i Norge, ut fra et «marked» jf. EUs elektrisitetsdirektiv. I EU er strømprisene generelt meget høye, og står ikke i forhold til de lave lønningene og trygdeytelsene som generelt råder i EU.

Fra før av har norske regjeringer pålagt norske strømforbrukere å betale strømkabler for EU, til EU og dermed utførsel av strøm til – nettopp EU.

Det betyr at norske forbrukere må forvente langt høyere strømpriser i framtiden.

Med EUs fjerde energipakke ser det ut til at Norges arvesølv havner i hendene på EU! Norske skattebetalere, som har betalt dyrt for utbyggingen av vannkraften opp igjennom tidene – blir dermed regelrett «ranet» for disse verdiene. Dette var investeringer som skulle sikre norske arbeidsplasser gjennom billig og konkurransedyktig strøm. Det som skjer nå er stikk i strid med hva olje- og energiministeren forsikret det norske folket om i 2018.

Befolkningen bør derfor kreve at saken kommer opp til ny Stortingsbehandling, og hvor befolkningen får en objektiv saksframstilling i forkant!

Arbeiderpartiet stilte 8 ufravikelige krav for å gi tilslutning til at Norge underlegger seg Acer. Etter revideringen av EUs fjerde energipakke, er det ikke mulig å lese at EU har tatt hensyn til Arbeiderpartiets krav. Spesielt krav nr. 1, hvor det står, sitat; «Det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene».

Arbeiderpartiet bør derfor ta Acer-saken opp til ny behandling i partiets organer.

Norge har ingen muligheter til å protestere, for Norge har gjennom EØS-avtalen verken tale-, forslags- eller stemmerett i EUs beslutningsorganer. Og EUs lover har i EØS-loven forrang foran norske lover, dersom disse er i konflikt med hverandre. Vi er med andre ord bare forpliktet til å godta det som kommer fra EU. Er ikke tiden moden for å si opp EØS-avtalen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags