«Å være tilstede for mennesker som opplever livet på sitt vondeste, er det mest meningsfulle jeg har brukt fritiden min på.»

Dette er et sitat fra en av våre frivillige. Og dette er ikke våre frivillige i Kirkens SOS alene om å kjenne på. I Norge er det veldig vanlig at folk stiller opp og gjør en frivillig innsats for en organisasjon, et lag, en forening etter på et arrangement. Faktisk er som regel over 60 prosent av de voksne frivillig en eller flere ganger i løpet av året.

Første februar kaller vi i Kirkens SOS «en for andre dagen». Fordi vi tenker at det er fint å ha en dag med det som fokus – hva vi kan være for andre. I år er det Frivillighetens år og jeg vil benytte anledningen til å sette søkelyset på alle dem som er en for andre stadig vekk.

Som leder i en krisetjeneste som helt og holdent er avhengig av frivillige, har jeg mang en gang spurt meg selv: Hva er det som motiverer mennesker til å stille opp helt frivillig for andre?

Å være frivillig vakt på i Kirkens SOS er en krevende jobb som utfordrer. Til alle døgnets tider sitter våre frivillige medarbeidere og prater eller chatter med mennesker som opplever at livet er vanskelig. Noen ganger så vanskelig at livet ikke føles verdt å leve. I 2021 var nesten halvparten av samtalene vi hadde på SOS-chat med unge mennesker som føler nettopp det. At livet ikke er verdt å leve. Våre frivillige medarbeidere får innblikk i andre medmenneskers verden på godt og vondt – det åpner ofte opp nye perspektiver i eget liv. Men det kan være tøft.

Det hender at motivasjonen ikke alltid er på topp, det er normalt, men jeg har ingen tro på at våre frivillige ville holdt ut av ren og skjær pliktfølelse. Det er noe mer.

Frivillighet Norges frivillighetsbarometer 2021 bekrefter at «å være til nytte» er den absolutt viktigste motivasjonsfaktoren blant de frivillige i Norge, og dette er nok sant for de aller fleste frivillige i Kirkens SOS også.

Det gjør noe med oss når samtalen starter desperat og uten håp, og vi sammen finner gode grunner til å gi livet en ny sjanse. Det gjør noe med oss når vi etter flere minutter i stillhet, hører at innringer finner stemmen sin og forteller. Det gjør noe med oss første gang en innringer forteller at hen har overlevd natten, takket være at noen svarte og lyttet.

Det er i disse øyeblikkene våre frivillige medarbeidere føler at de utgjør en forskjell. Denne følelsen gir selve livet mening og nytt perspektiv, og vi får ny motivasjon til å fortsette det viktige arbeidet.

Våre frivillige i Kirkens SOS og alle andre som gjør en frivillig innsats fortjener å bli løftet frem. Den første i andre og i hele 2022. Gjør du deg tanker om at du gjerne vil ‘være en for andre’ så må du ikke nøle med å melde deg. Vi trenger deg!

Uten alle dere frivillige ville ikke Norge vært det samme. På vegne av alle som får glede av deres innsats – TUSEN TAKK!