Å være, eller ikke være – det er spørsmålet

Inger Lise Sveum-Aasbekken

Inger Lise Sveum-Aasbekken Foto:

Av
DEL

MeningerVi begynner å nærme oss innspurten av Kommunevalgkampen i Søndre Land, og det har dukket opp en del spørsmål og saker som har preget valgkampen i denne omgang. Inn i de dypeste Kistefos-skoger har Viker gård, Klinikken i Jugendstil, Frivilligheten og arbeidsplasser vært gjennomgående temaer på så vel engasjerte innbyggere, som på valgkampstand. Det etterlyses et standpunkt som sier at enten er du helt for, eller så er du helt i mot.

Som Høyre-politiker ligger det en forventning om at jeg står for storkapitalen og sentralisering, som raserer landbruket og tenker velferdsprofitt. Jeg som Høyre-politiker vaker sammen med overklassen til champagnefrokost og «Strawberries on ice» , som valser over minstepensjonister og sosialklienter som ligger i grenseland for å falle gjennom et sikkerhetsnett som stadig får større huller ettersom vi ikke tar oss råd og tid til å reparere nettet.

Disse stereotypiene blir tredd godt nedover akademikerhodet mitt som en blå bøff i motvind – holdninger som jeg etter 6 år i Høyre-politikken ikke kjenner meg igjen i. På min blå bøff står det derimot at «vi skal ta vare på stemmen din».

I mitt Høyre er vi opptatt av at Søndre Land skal være en god bokommune i alle livets faser. Vi ønsker å jobbe for at vår kommune skal bli en attraktiv bokommune som ligger midt i mellom alle innlandsbyene, og er en pioner innen FYSAK. Vi ønsker å satse på frivilligheten og markere at Frivilligsentralen i vår kommune gjør en formidabel innsats. Vi ønsker som alle andre en god skole, og fleksible SFO og barnehager. Vi ønsker å utvikle bruken av velferdsteknologien og jobbe for god pårørendeomsorg, vi ønsker et meget levende landbruk for å legge til rette for kortreiste produkter, for å vedlikeholde turstier, for å fremme folkehelsen, for å bidra til klimaregnskapet og for at bønder skal få mulighet for å utvikle eiendommens potensiale. Vi ønsker å legge til rette for næringsutvikling for å få muligheten til flere arbeidsplasser på sikt - for arbeidsplasser er essensielt for at Telemarksrapporten ikke skal få rett i at Søndre Land har tapt før de i det heletatt prøvde. Vi trenger arbeidsplasser for at «ung arbeidskraft» ønsker å bosette seg i vår kommune der de kan være stolt over at ungene vokser til med strikkede baby-UGGS, regionens beste barnehager og en skole som ønsker å satse på nettopp min unge, uansett ferdighetsnivå. Dette er det Høyre jeg er stolt av og som jeg er en del av.

Så har vi kommet i en slik situasjon at en av Søndre Lands største landbrukseiendommer er omsatt til Christen Sveaas som er største aksjonær via Kistefos Skog i AS Kistefos Træsliberi - som ønsker å dele av skogen for videresalg til AS Kistefos Træsliberi. Resten av gården med herskapelige gårdsbygninger og driftsbygning, tun og ca. 285 dekar dyrket mark ønskes videresolgt til en familie som vil flytte til, sette i stand og drifte resterende gård (postliste Søndre Land kommune 13/8-19).

I utgangspunktet høres dette både fornuftig og fristende ut. Du skal ikke gå langt inn i Kistefos dype skoger før du ser en velholdt og veldrevet skog som er åpent for allmenn nytelse og ferdsel. Tilgjengelighet i skog og mark er særdeles viktig sett opp mot folkehelse.

Så har du på den andre siden hvorvidt vi som politikere skal gå inn for å dele av og «rasere» gårder som har stort potensiale både for utvikling, drift, arbeidsplasser og bosetting - for at investorer skal tjene veltjente kroner. For at vi skal sette standarden for andre store aktører som ønsker å komme inn på samme marked i en kommune som ligger på topp tre av kommuner som avvikler mest tømmer i Oppland (Fylkesmannen i Oppland, 2017).

Argumentene på den ene siden må være at investoren skaper arbeidsplasser i kommunen, investeringslyst i prosjekter som kommer så vel kommunen som innbyggerne til gode. Ikke minst innflytting i tomme gårdsbygninger som atter gir lys i vinduene til en vakker eiendom beliggende langs en vakker fjord som vi er så behørig stolt av.

På den andre siden bør det veie tungt å opprettholde driftsenheter i sin helhet som er driveverdig - og driveverdig er Viker gård med sine nesten 9000 dekar skog og oppunder 300 dekar dyrket mark, for å vise at vi er en kommune som ønsker å satse på et levende landbruk. For å vise oss med den tyngden vi har som en av de største skogsaktørene i Oppland fylke per i dag.

Finnes det andre interessenter som ønsker å kjøpe, bosette og drifte hele gården slik eiendommen står i dag? Det bør nevnes at gården lå lenge ute til salgs før den ble omsatt - prislappen lå i overkant av hva den vanlige mannen og damen i gata kunne se seg råd til å kjøpe for. Hadde vi sett på saken med samme øyne hvis en bondefamilie hadde kjøpt gården først, for så å søke om å dele av og videreselge skogen?

Farges vi av at det er en storaktør i lokalmiljøet i Land som ønsker å videreselge skogen til egen bedrift, samt som ønsker å gi muligheten til en familie å kjøpe og flytte til kommunen vår for å skape liv i tomme bygninger og grønt gress på store jordarealer? Hva hvis 800-1000 dekar skog ble skilt ut og holdt tilbake for at Viker gård skal holde varme i alle stuene, og for at gården skal få et godt driftsgrunnlag også i fremtiden.

Sett i lys av disse argumentene bør vi som politikere tenke oss nøye om før vi bastant sier at vi er for eller i mot deling av Viker gård. Dette er en sak som fort kan sette standarden for hvordan vi avgjør lignende saker i fremtiden.

Ønsker vi å være med på å «rasere» det forfedrene våre har skapt i en svunnen tid, eller finnes det gode argumenter for at en storaktør vil videreføre landbruket, og skogbruket i kommunen på en god måte?

Historisk har vi vært med på å dele opp driftsenheter - både til de som ønsker å utvikle landbruk og skogbruket videre, men også for omregulering til bolig- og næringsformål.

Jeg mener denne saken bør vente til den løftes ut av postlista og engasjerte innbyggere, og inn som en fullstendig sak på bordet til Formannskapet og Kommunestyret - forhåpentlig til høsten. En sak som vil gi behov for en storstilt samsnakking over partigrensene i kommunen vår. En sak hvor blant annet budjournal bør foreligge – en budjournal som viser om det var flere som var en del av denne budrunden, eller om det faktisk bare var Sveaas som bød på en eiendom ingen andre så seg råd til å kjøpe.

Det er ditt valg, bruk stemmeretten din.

Godt valg!

Innlegget er forkortet, Red. anm.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags