Skogen i Norge er bærekraftig for både miljøet og mennesket. Alle har et forhold til skogen, om det er gjennom friluftsliv, at du er skogbruker, bruker skogens produkter, eller at du bare rett og slett puster inn oksygenet trærne lager.

Skogen gjør en fenomenal jobb ved å ta opp tonnevis av CO2 som vi slipper ut i løpet av et år, men det hjelper ikke å kun la skogen gjøre jobben alene. Vi er også nødt til å bidra. Vi må fortsette å plante og stelle ny skog, slik at vår bruk av skog kan fortsette i generasjoner etter oss. Vi må erstatte oljebaserte produkter med bruk av tre, slik at vi reduserer eksisterende utslipp og erstatter dette med bærekraftige løsninger.

- Det siste året har enda flere fått oppleve hvor viktig skogen kan være for vår helse, både fysisk og mentalt. Mange har trengt et avbrekk fra hjemmekontor, hjemmeskole eller som et alternativ til stengte treningssentre. I Norge har vi muligheten til å gå på tur i skogen som et resultat av skogbruk og allemannsretten. Det er ingen selvfølge. Dette er de fleste enige i, men hva om vi alle tok ett grep i riktig retning, og ikke legger oss i en av «grøftene» av vern eller bruk, likegyldighet eller i noen saker flytter fokuset fra sak til person. Vi som ikke eier skog kan også bidra. Vi kan bygge i tre, vi kan påvirke kommunen vår til å gjøre det samme. Vi kan lære våre barn til å bli glad i skogen, sier styreleder i Det norske Skogselskap, Line Henriette Holten.

Skogen handler ikke bare om klimaet på jorda, men også klimaet innvendig, helse. I år ønsker vi i Skogselskapet å understreke enda mer enn før hvor mye skog og helse går hånd i hånd.

Skogselskapets historie startet med at noen så hvor lite bærekraftig skogbruket ble drevet for over 120 år siden. Disse menneskene dannet derfor Skogselskapet, de tok med seg elever ut i skogen for å plante ny skog, drev opplæring og kursing, og regler for hvordan vi kan drive et godt langsiktig bærekraftig skogbruk.

Vår jobb i Skogselskapet i dag er å fortsette dette arbeidet med å informere folk om hvor viktig skogen er for klima, samfunn og bærekraft. Dette gjør vi mye gjennom blant annet å ha Skoleskogdager med grunnskoler, neste generasjon som skal bestemme over bruken av våre ressurser. Det mener vi er bærekraftig.

21. mars er det FNs internasjonale skogdag. En dag som er øremerket søkelys på skogbevaring og bærekraftig utvikling, samt behandling av mennesker som lever i og av skogen. Skogselskapet markerer dagen ved å dukke opp på flere utfartsstier i landet med natursti, fakta og god stemning, i koronavennlig innpakning.

Skogselskapet ønsker alle en god tur i skogen.