Gå til sidens hovedinnhold

Å ta ansvar for de større sammenhengene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Om drapshendelsen ved Hov Nordre i januar i år uttaler fylkeslege Harald Vallgårda følgende (gjengitt i OAs papirutgave 30. oktober):

Dette er en tragisk historie med to tragiske dødsfall. Det er lett å være etterpåklok og spørre seg om det burde vært hyppigere tilsyn med beboerne og den slags. De ansvarlige har vurdert dette, og funnet at det var godt nok slik det var. Det har vært en del av det faglig vurderte behandlingsopplegget for beboerne at de har bodd i egen bolig, og sikkerhetsavdelingen på Reinsvoll har funnet det forsvarlig. En gjør så godt en kan. Uansett hvor gode systemer og rutiner en har, er det ingen garantier mot at det kan skje uønskede hendelser. I en virksomhet som Hov Nordre kan en ikke tette alle sikkerhetshull slik som i en sikkerhetsavdeling ...

Etter vår oppfatning er dette en god beskrivelse.

I avisens leder samme dag etterlyses hvem som tar ansvar for de større sammenhengene. Spørsmålet er både vanskelig og enkelt besvare. Det enkle svaret er at overordnet er ansvaret knyttet til nasjonal politikk. I det konkrete tilfellet, ved Hov Nordre, er det Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet som har ansvaret, innenfor rammen av den nasjonale politikken.

Premisset i OAs spørsmålsstilling synes å være at ingen er seg dette ansvaret bevisst. Det er ikke riktig. Både som enkeltpersoner, og på vegne av kommunen og sykehuset, er det mange som kjenner på ansvaret. Det betyr også at vi hele tiden er opptatt av å lete etter forbedringer i tilbudet, både i en normal driftssituasjon og i etterkant av denne tragiske hendelsen.

OA skriver videre at det ikke handler om å finne syndebukker. I utgangspunktet er det betryggende. Likevel oppleves verken avisens arbeidsmetoder eller dekning slik. Tvert imot oppleves det som en er på jakt etter noen og noe. Om dette «noe» er relevant for den konkrete saken, synes underordnet. Med en så alvorlig hendelse som bakteppe, og med den belastningen avisens dekning innebærer for berørte, finner vi grunn til å gjøre oppmerksom på denne opplevelsen.

I likhet med fylkeslegen ser vi på dette som en dypt tragisk sak, og ikke minst har vi stor medfølelse for de etterlatte. Vi har den største respekt for pressens rolle når det gjelder å ettergå offentlige myndigheter og institusjoner. Med denne rollen følger imidlertid et ansvar. Et ansvar som er godt beskrevet av OAs leder 30. oktober:

Det handler om å aktivt lete etter punkter, møter og sammenhenger som går an å bli bedre på. Og ikke være redd for hva man finner.

Kommentarer til denne saken