Det er fred og ro i Høyre, som avviklet sitt landsmøte på toppen av meningsmålingene. Erna Solberg er fortsatt ubestridt leder, og arverekken begynner å stå fram.

Kjernekraft og EU-debatt er trukket fram, men hovedarbeidet på Høyres landsmøte i år var en kommuneresolusjon. Et overordnet dokument, der så godt som alle forslag om spissing og detaljer ble avvist, fordi det skal være opp til kommune- og fylkeslag å jobbe fram lokale tolkninger å gå til valg på – innenfor denne rammen.

Det blir et viktig arbeid for partiet, som i de seneste årene i regjering gjennomførte flere reformer som av motstanderne er stemplet katalysatorer for sentralisering. Slik har Høyre et åpenbart imageproblem i distriktskommuner som sliter med fraflytting og demografi. Høyre gikk tilbake nesten to prosent i Innlandet ved forrige fylkestingsvalg, og trenger kanskje å komme tettere på «folk flest». Folk som bor ute i kommunene.

Det er kommunene som må utføre alle de ulike oppdragene som statlig politikk produserer, og dokumentere dem. Og det er kommunene som må gjøre de vanskelige prioriteringene i den praktiske hverdagen. De som oppstår når det er for lite penger, for få hender, større oppgaver og forventninger enn det som lar seg innfri med ressursene som finnes.

Så hva vil Norges for tida største parti gjøre for lokalsamfunnene? De vil fortsatt legge ned fylkeskommunene og gi kommunene større ansvar, med økt handlefrihet. Dertil har også Høyre fattet interesse for forsøkene som pågår i Danmark, med å «slippe kommunene fri».

Forsøkene utforsker ideen om at kommunene selv vet hvordan de best kan organisere seg for å løse velferdsoppgaver. Det startet med sju utvalgte forsøkskommuner som i tre år får styre grunnskole, eldreomsorg og dagtilbud som de selv vil, nesten helt uavhengig av en statlig oppskrift eller tvangstrøye i form av lovpålegg.

Regjeringen har allerede vært i Danmark for å la seg inspirere av det kommunale frislippet, som anses så vellykket at den danske statsministeren har lovet alle kommuner å få teste det ut.

Dette vil vi nok få høre mye mer om i neste års norske lokalpolitiske programarbeid og valgkamp.