Jon Kristiansen, Finn Bjørn Ruyter og Knut Kroepelien er talsmenn for kraftproduksjonen som næring. De har skrevet kronikk, der de hevder at «modernisering» av eksisterende vannkraftverk er det som raskest kan gi mer strøm til elektrifisering. De mener vel at dette kan gjøres etter enkel og rask saksbehandling, i motsetning til bygging av helt nye vannkraftverk, eller utplassering av ruvende vindturbiner.

Kraftproduksjonen må i alle fall tilpasses til det kraftbehovet den skal dekke: Når oljefyring skrotes og erstattes med elektriske varmepumper, må det skaffes mer el-kraft særlig vinterstid: To nye vannkraftverk nord i Gudbrandsdalen kan nå produsere betydelig mengde ny kraft, sommerstid. Den kan kanskje ledes sørover til Oslo-området, så noe kraft som produseres sør og vest i landet kan eksporteres i nye sjøkabler, i stedet for å ledes til Oslo-området?

Ved Vamma-fallet i Glomma i Østfold er det nå 3 omtrent like store kraftstasjoner, som til sammen produserer 1580 GWh: En som er nesten hundre år gammel, en som er femti år gammel, og en som er ny. At 230 GWh av produksjonen i den nye kraft-stasjonen er «ny» kraft, betyr egentlig at stor del av denne kraftmengden er «flomkraft» som produseres i den eldste kraft-stasjonen, når vannføringen i Glomma er større enn slukeevnene til den nye og den femti år gamle kraftstasjonen til sammen.

Etter skadeflommen Vesleofsen i 1995, ønsket selskapene som har 5 store kraftverk langs Glomma (nedstrøms Vorma fra Mjøsa) et noe større magasin enn det som er i Mjøsa: De ville bygge pumpestasjon ved Minnesund, for å ta ut noe mer vann fra Mjøsa til kraftproduksjon vinterstid, og med det skaffe plass til noe mer flomvann i Mjøsa sommerstid. Dette (gode) prosjektet ble stanset av vassdragsforvaltere hos fylkesmennene i Hedmark og Oppland: De prioriterte «klassisk» naturvern i «sine» fylker. De brydde seg ikke om produksjon av vinterkraft i Østfold, og god sikring av den flomutsatte byen Lillestrøm i Akershus fylke.

Kristiansen, Ruyter og Kroepelien skriver at vi – med mye elektrifisering – vil trenge også noe vindkraft, solkraft og energieffektivisering, i tillegg til «modernisert» vannkraft. Undertegnede vil understreke at det er særlig vinterstid vi vil trenge mer kraft, og at dette gir grunn til å vurdere tilleggsregulering av Mjøsa på nytt!