Gå til sidens hovedinnhold

Å legge ned skolene i Østre Toten blir i praksis å legge ned bygda

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi kunne i OA den 23.03 lese om utredningen Agenda Kaupang har gjort i forbindelse med framtidig skolestruktur for Østre Toten. Det framgår av utredningen at man anbefaler å gå fra sju skoler i dag med levende bygder, tett samhold, nærhet og engasjement for sin lokale skole og bygd, til tre storskoler på Lena, Kapp og Skreia. Du kan finne hele rapporten her. Hvis kommunestyret velger å gå for en slik løsning, vedtar de, med Bror Helgestad i spissen, i praksis å legge ned de trivelige lokalbygdene vi har i Østre Toten.

Kolbu skole er en middels stor skole med i overkant av 160 elever per i dag. En skole der foreldre, lærere, elever og rektor har god dialog og stort sett alle vet hvem alle er. Læringsmiljøet og det psykososiale miljøet synes veldig godt, der vi som foreldre føler ungene våre er godt i varetatt, og vi er særdeles fornøyd med følelsen av tilknytning, samhold og tryggheten man føler ved å ha barna sine på «vår» lokale skole, med tett tilknytning mot Kolbu barnehage som er nærmeste nabo og gode samarbeidspartner.

Velger de folkevalgtepolitikerne i Østre Toten å legge ned Kolbu skole, sier de høyt og tydelig at levende bygder, lokale idrettslag, tilknytning, samhold og dugnadsarbeid ikke skal være en del av kommunen. For alt dette mister vi når vi mister vår lokale skole. Tilflytning stopper opp. Den lokale tilhørigheten forsvinner, og Østre Toten ender opp som en sentralisert kommune uten levende bygder - med Senterpartiet i spissen.

Skolen er samlingspunktet og midtpunktet i bygda vår. Uten denne kommer Kolbu til å ende opp som ei bygd med pensjonister. Ingen barnefamilier ønsker å flytte til ei bygd uten skolen i nærheten, og mange av oss som valgte nettopp Kolbu som bosted, gjorde dette hovedsaklig på grunn av nærheten til skolen. Verdiskapningen vil forsvinne sammen med lokale bedrifter og Kolbu vil ende opp som en sovende «død» bygd.

Kolbu har et sprudlende idrettslag der tusenvis av timer er nedlagt i dugnadsarbeid. Vi har aktiviteter for de aller minste og opp til senior fotball. Idrettslaget har vært med på å legge til rette for at Maren Lundby og Kenneth Gangnes har kunnet hevde seg i internasjonal hoppsport. Her tilbys en rekke aktiviteter som klatring, allidrett, fotball, håndball, samt bred skiaktivitet. Samholdet, dugnadsånden og selve idrettslaget vil miste sitt livsgrunnlag dersom skolen og barnefamiliene forsvinner fra bygda.

Samles barneskolene i kjempestore enheter som utredningen foreslår, vil det bli langt mer busstransport framfor å sykle eller gå på skolen. Dette er uomtvistelig negativt for folkehelsen i kommunen, men også negativt med tanke på klima og miljøperspektivet med den profilen kommunen ønsker å ha på disse områdene. Hadde man ønsket at barna skulle gå i en storskole så ville man jo droppet å flytte tilbake til bygda i utgangspunktet. Da kunne man jo like gjerne blitt boende i storbyen med fordelene dette innebar.

Vestre Toten har gjort noe liknende med sammenslåing. Vestre Toten var den enestekommunen som kan vise til økte mobbetall i vår region. Samtlige andre kommuner har en betydelig nedgang når det gjelder mobbing.

Spørsmålet jeg ønsker å stille til Kommunestyret er:Ønsker dere et bredt mangfold, god folkehelse, følelsen av tilhørighet i et lokalsamfunn, mindre sårbarhet i forhold til pandemier lik den vi står i nå, og ikke minst et levende, blomstrende lokalsamfunn i hele kommunen?

Det kan godt hende kommunen vil spare noen kroner i et trangsynt perspektiv ved sammenslåing av skolene, men har dere egentlig råd til å gjennomføre dette? Ønsker dere i kommunestyret i en sak som angår så mange av oss som har deltatt ved valg og stemt dere inn i deres posisjoner, å i praksis legge bygdene våre døde - bygdene som så mange av oss er så glad i og setter pris på? Jeg håper og tror på at dere velger fornuftig, velger å bevare bygda vår slik den er, og ikke velger sentraliseringsprinsippet i denne saken.

Det er også opprettet en gruppe på facebook «for alle som er for å bevare Kolbu Skole». Vi er etter en dag oppe i 322 medlemmer. Håper alle som fortsatt ønsker levende bygder i Østre Toten melder seg inn her slik at vi kan få en oppslutning som speiler motstanden mot sentraliseringen av barneskolestrukturen i Østre Toten.

Kommentarer til denne saken