Carl I. Hagen går til valg på politikk som ikke løser noen problemer, men skyver dem under teppet og skaper frykt. Det er det siste Oppland og Norge trenger.

I disse dager frykter bøndene i Innlandet styrtregn. Uvær står i fare for å ødelegge avlingene. Tankene går til flommene i Tyskland og Belgia, som har tatt liv og ødelagt enorme områder. For tre år siden var det tidenes tørkesommer. Det gikk utover dyr og planter, og vi så store skogbranner. Ekstremvær inntreffer ofte, fordi klimaet er i endring og kloden blir varmere. Vi kjenner klimaendringene er her, og det kan gå utover livene våre i stor grad. Men oppvarminga kan bremses, og klimakrisa kan løses. Det krever modige og handlekraftige politikere.

Jeg stiller til valg for Venstre, fordi jeg vil at folk i Oppland skal ha troa på framtida. På at vi kan leve gode liv, ha meningsfulle jobber og gi mennesker flere muligheter, samtidig som vi tar ansvar for kloden og de store utfordringene vi står overfor. For det er ved å lytte til kunnskap og å ta ansvar at vi kan endre noe til det bedre. Ikke ved å velge å ikke forholde seg til det som er vanskelig.

Samtidig som bøndene frykter ekstremværet, er Carl I. Hagen, en annen stortingskandidat for Oppland, mest opptatt av «å ta et oppgjør med klimareligionen». Han mener han vil sette søkelys på problemer i det norske samfunnet, slik Trump gjorde i det amerikanske. Men problemet er overhodet ikke vi som ønsker å gjøre det vi kan for å stoppe klimaendringene og sikre livsgrunnlaget vårt. Oppgjøret må tas med dem som ikke stoler på kunnskap, som ikke lytter til forskning, og som ikke tar ungdommens bekymring på alvor. Som stortingskandidater må vi gjøre det vi kan for å dempe frykt, hindre splid og strekke oss langt for å løse utfordringene vi står ovenfor.

Hvis jeg tolker Hagen i beste mulige mening, ønsker han å gjøre det han kan for velgerne sine og flokken sin. Men det er misforstått at vi bare kan hjelpe våre egne ved å leve i et vakuum og ignorere resten.

Hagen vil at vi skal ha «slutt på alt mottak av flyktninger», i tillegg til å avslutte kampen mot klimaendringer. Han har rett i at det er globale problemstillinger, men de angår også oss. Og som liberaler har jeg tro på at store utfordringer alltid løses best med samarbeid.

Klimaet kjenner ingen landegrenser. Alle må gjøre sitt dersom vi som klode skal klare å stanse oppvarmingen. Flyktningstrømmenes årsak er mangel på frihet, demokrati, og rettigheter. En gang var nordmenn selv på flukt. Vi er et lite land, og avhengig av å være med i et større fellesskap. Venstre går til valg på mer europeisk samarbeid, ikke mindre. Og vi vil ta ansvar. For natur, for klima og for hverandre. Vi sier ja til mangfold og tror at kunnskap – ikke konspirasjonsteorier er best egnet til å løse problemer.

Jeg vil at folk i Oppland skal ha troa på framtida. Den er fri og grønn. Skal vi sette våre interesser først, må vi legge isolasjonismen og populismen til side. Det beste vi kan gjøre for innbyggerne våre, er å hjelpe folk og næringsliv til å omstille seg, ta vare satse på kvalitet og kunnskap i skolen. Da vil det fortsatt være godt å leve her, med frihet og muligheter for alle.