Så langt fredag er det meldt om 90 nye smittetilfeller i Gjøvik. Kommuneoverlege Siri Fuglem Berg opplyser at smittesporingsteamet har det utrolig travelt for tiden.

Nå er pågangen så stor, at de ikke rekker å følge opp like godt lenger.

– Det forventes at hver enkelt må ta mer ansvar. Fra og med nå blir det opp til hver enkelt å gå i isolasjon og varsle sine egne nærkontakter, sier hun til OA.

De som får en positiv test må også påregne lenger ventetid enn normalt før de blir kontaktet av smittesporingsteamet.

– I verste fall, hvis de ikke rekker å ringe rundt til alle, så kan det hende at de får en SMS med informasjon, sier Berg.

Hun opplyser at det har vært noen som har måttet vente til dagen etter fordi det har vært så travelt for smittesporerne. Informasjon om hva man gjør som smittet finnes også på nettsidene til FHI.

Smitte i helsevesenet

Fredag ettermiddag bekreftet tjenesteleder for hjemmetjenesten Einar Malmedal overfor OA at én ansatt i hjemmetjenesten ved Åslundmarka har fått påvist smitte. Den ansatte har hatt nærkontakt med én annen ansatt som skal teste seg.

– I tillegg skal fem eller seks brukere teste seg, men den ansatte har ikke vært i samme rom som dem i 15 minutter, understreker Malmedal.

På grunn av det er bare er ett smittetilfelle, påvirker ikke det driften av hjemmetjenesten.

På spørsmål om det er mye smitte i helsevesenet svarer kommuneoverlege Berg at det nå stort sett er skolebarn og deres husstand som blir smittet.

– Så da blir det foreldregenerasjonen, og de jobber mange steder i kommunen, inkludert helsevesenet. Vi må regne med smitte blant ansatte der fremover, sier hun og legger til at det har kommet anbefalinger om forsterkede tiltak ved kommunens institusjoner.

Ifølge Berg har det vært et lite smitteutbrudd ved Sørbyen omsorgssenter.

– Vi har også smittede ansatte i hjemmetjenester og i tilrettelagte tjenester. Den er egentlig overalt, og det er testregimer mange steder i tjenestene våre, forklarer hun.

De siste tallene fra Kopperud skole er fra klokken 13 fredag. Da var det til sammen 60 elever og to ansatte som hadde fått bekreftet smitte, fordelt på alle trinn. Smitten der dominerer foreløpig på sjette trinn.

Burde man la seg smitte?

Da tallene fra MSIS kom midnatt natt til fredag viste tallene at det hadde blitt påvist 11.597 nye koronatilfeller det siste døgnet. Det er generelt mye smitte i samfunnet. Så langt ser det ut til at selv om omikron smitter lettere, så blir man mindre syk av denne varianten enn av delta.

– Burde man la seg bli smittet?

– Nei det anbefaler jeg selvfølgelig ikke. Først og fremst vil jeg anbefale alle å ta vaksinen, både første, andre og tredje dose. De som er vaksinert får et mye mildere forløp enn de som ikke er det. Jeg vil aldri oppfordre noen til å bli syke, fordi vi vet aldri hvem som blir alvorlig syke, svarer Berg.

Hun opplyser at det også er et ønske fra myndighetenes side at smitten trekkes ut over tid. Det er det flere årsaker til.

– Det er både av frykt for at vi ikke helt vet hvor stor andel som blir alvorlig syke, og at dersom veldig mange blir syke samtidig så vil gå utover andre tjenester, og til dels samfunnskritiske tjenester, sier Berg.

I Gjøvik har de ikke merket noen tegn til at folk lar seg smitte med vilje.

– Det er en viss tiltakstrøtthet blant noen få, men stort sett er jeg imponert over hvor flinke folk er. De tester seg og følger testregimer, stiller opp og får den pinnen i nesa. Det synes jeg er imponerende, roser hun.

Tilbakevirkende kraft

Siden de nye lettelsene ble erklært av regjeringen torsdag kveld, er det noen spørsmål flere lurer på. Spesielt har kommunen mottatt flere henvendelser som går på barn i testregime. Tidligere var det en anbefaling fra helsemyndighetene om at disse barna skulle unngå fritidsaktiviteter mens de var i testregime.

– Nå har ikke helsemyndighetene sagt noe mer om fritidsaktiviteter, så det er liv. Men vi ønsker at de selv skal vurdere hva de sal være med på. Når det er mye smitte i en klasse, så er det en viss fare for at de er smittet og kan smitte videre. Det er nå en vurdering hver enkelt må ta, sier Berg.

Hun legger til at man i hvert fall bør tenke seg om før man besøker syke beste- og oldeforeldre.

Fredag ble det også bekreftet av en jurist i FHI at lettelsene har tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som var i karantene da de nye lettelsene ble innført natt til fredag, er fritatt fra denne og kan heller teste seg etter tre og fem dager.

Har man tatt en PCR-test, vil det ta ett, til ett og et halvt døgn før man får svar på denne. Positive selvtester ønsker kommunen at man registrerer på nett, eller via en QR-kode som nå legges ved i alle selvtester som leveres ut. Gratis selvtest kan man få ved symptomer eller som definert nærkontakt enten på teststasjonen eller på rådhuset.