86 prosent har tilgang til bredbånd med høy hastighet

Av
DEL

86 prosent av husstandene i Norge har tilgang til bredbånd med høy hastighet, viser Nasjonal kommunikasjonsmyndighets årstall for bredbåndsdekning. For Oppland fylke er tallet 78 prosent.

Det er en økning fra 82 prosent på samme tid i fjor. En økende andel av dette er bredbånd basert på fiber.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomfører årlig en undersøkelse av bredbåndsdekningen i Norge. I årets rapport er det anslått at færre enn tusen husstander i Norge ikke har tilbud om bredbånd på minst 10 Mbit/s kapasitet.

Den kraftige veksten i utbygging av fiber har æren for at stadig flere husstander har tilgang til høyhastighetsbredbånd. Bredbånd basert på fiber eller kabel-TV-nett kan gi tilgang til 100 Mbit/s eller mer for kundene.

I Stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge» har regjeringen fastsatt som overordnet mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s bredbånd innen år 2020.

(©NTB)

Artikkeltags