Gå til sidens hovedinnhold

84 millioner til bredbånd i Innlandet

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkeskommunen legger til ti millioner på toppen av bevilgningen fra statsbudsjettet.

Innlandet ble tildelt 74,1 millioner fra statsbudsjettet 2020 til bredbåndsutbygging. Ettersom Innlandet fremdeles ikke har tilfredsstillende høyhastighets bredbåndsdekning, har fylkeskommunen vedtatt å bidra med ytterlige 10 millioner til bredbåndsutbygging i 2020, skriver de i en pressemelding.

– Full bredbåndsdekning er grunnleggende for utvikling i Innlandet, både for enkeltpersoner og næringsutvikling. Vi er glade for at vi nå får realisert mange gode prosjekter i de fleste regioner i fylket. Vi er samtidig avhengig av betydelige statlige tilskudd de nærmeste årene for å nå målet om full bredbåndsdekning i de nærmeste årene, sier Per-Gunnar Sveen (Ap), leder i Utvalg for næring i Innlandet fylkeskommune.

De som får midler

Målet med ordningen fra staten er å gi støtte til utbygging av bredbånd i områder som mangler grunnleggende bredbåndstilbud og som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

Støtten fra fylkeskommunen kommer i tillegg til statlig støtte, og gjelder prosjekter som holder god kvalitet. Bredbåndsstøtten gjelder for hele fylket og er spesielt viktig i spredtbebygde områder.

Innlandet fylkeskommune har nå innvilget støtte til ni av ti regioner. For disse pengene er det planlagt at over 5400 husstander skal få bredbånd de kommende årene.

Les også

Håper telefontrøbbelet er løst innen neste sommer

26 millioner til Vestoppland

Av de 21 prosjektene er tre plassert i kommuner i Vestoppland, der Østre Toten, Gran og de fem Valdres-kommunene har fått til sammen 26.645.259 kroner til bredbåndsutbygging.

Beløpene inkluderer ekstrabevilgning på tre millioner fra fylkeskommunen til Østre Toten og Valdres-kommunene, som har søkt om midler til et felles prosjekt.

I alt 1739 husstander skal få dekning gjennom denne ordningen, og kommunene har en medfinansieringsplikt på 40 prosent i Valdres, 35 på Toten og 31 prosent i Gran.

Kommune Støtte Husstander
Østre Toten 11442759 563
Valdres-kommunene 7455000 750
Gran 7747500 426

Bredbånd for alle

– At vi nå satser for full på bredbåndsdekning betyr ikke bare noe for næringslivet og bedrifter, men også for skoleeleven som skal ha god undervisning, bestemor som skal ha trygghetsalarm og for at alle skal ha tilgang for å kunne ta del i samfunnet, sier Olav Røssum (Sp), nestleder i Utvalg for næring.

Utbygging av bredbånd i Norge skjer ved at kommersielle aktører bygger ut der det er befolknings- og kundegrunnlag for lønnsom drift.

Kartleggingen viser imidlertid at deler av befolkningen ikke får et bredbåndstilbud med en slik modell.

Les også

Kommunen trår til slik at husstander i Gjøvik slipper egenandel på 115.000 kroner for å få bredbånd

Samarbeid

– Vi er avhengige av et godt samarbeid mellom kommuner, fylkeskommunen og lokale frivillige krefter for å få fram gode prosjekter og få realisert dem. Det er positivt at vi for 2020 fikk god uttelling i den statlige potten, sier leder i Utvalg for næring Per-Gunnar Sveen.

– Flere gode prosjekter står for tur. Vi trenger god uttelling av statlige midler for å komme i mål, avslutter han.

Fylkeskommunen forvalter ordningen i Innlandet på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og har ansvar for utlysning og gjennomføring av anbudskonkurranser med mer.

Tilbudet er rettet mot områder som mangler bredbånd på minimum 30 Mbit/s og ikke har grunnlag for kommersiell utbygging. Etter søknad kan disse få tilskudd til utbygging av bredbånd med en hastighet på minimum 100 Mbit/s.

Les også

Klager på utbyggingen av bredbånd: – Slutter midt i veien og overlater oss andre til «steinalderen»

Kommentarer til denne saken