Organisasjonen Kvinner i skogbruket ønsker å utvikle en app som kan koble ledig arbeidskraft med oppdragsgivere i skogbruket. Det er bakgrunnen for at de søkte om midler fra fylkesmannen. Kvinner i skogbruket skal, ifølge beskrivelsen, arbeide for å stimulere og motivere kvinner i alle aldre til deltakelse og engasjement i alle deler av skogbruket.

I søknadsbrevet leser man at det er et etterslep i ungskogpleie, også i Innlandet. Arbeidet i skogbruket utføres i all hovedsak av utenlandsk sesongarbeidskraft. Prosjektet tar mål av seg å skape lønnsomt arbeid både for profesjonell norsk arbeidskraft og arbeidssøkere, også de med minoritetsbakgrunn.

Appen skal ifølge beskrivelsen gi mulighet for oppdragsgivere til å registrere oppdrag, som igjen skal gi jobb ut til arbeidere.

Pilotprosjektet, som det er gitt 80.000 kroner i støtte til, skal avklare utviklingskostnader og hvilket potensial som ligger i en slik app.

Skogkurs på Biri nevnes som en potensiell samarbeidspartner i prosjektet.

Les også

På påsketur med Knut Storberget: – Vi kommer til å endre mye på hvordan vi tenker i framtida

Kan gi økt kunnskap, mener fylkesmannen

«Pilotprosjektet har potensiale til å øke aktiviteten gjennom et alternativ til de tradisjonelle kanalene for kontrahering av skogkulturtiltak» heter det i vurderingen fra Fylkesmannen i Innlandet.

Videre skriver man i tilsagnsbrevet at «det er sannsynlig et potensial til å utnytte ledig kapasitet, samt å utvikle flere kommunikasjonskanaler. Det er en utfordring i prosjektet at det ikke har en direkte forankring i skogeierorganisasjonene eller andre skogkulturentreprenører». Til tross for innvendingen rundt prosjektets forankring, kommer Fylkesmannen i Innlandet fram til at pilotprosjektet fortjener støtte.

«Prosjektet vil bidra til å øke kunnskapen om hvorvidt en slik app vil kunne fungere som alternativ kontakt-plattform», konkluderer man.