Tonile Bryhns veg Gjøvik
Henning Gulbrandsen

Få kvinner på vegnavn i Gjøvik: Hvor er alle kvinnene?

Kvinner er nærmest fraværende når det gjelder gatenavn i Gjøvik.
Publisert