De siste årene har det blitt fast takst at media spør om 8. mars, kvinnedagen har utspilt sin rolle. Til det er svaret vårt også i år NEI.

For å begrunne dette vil vi i denne kronikken begrense oss til to perspektiver. For det første er vi som kvinner i Norge også en del av en større helhet. I en verden hvor det fremdeles er slik at jenter har mindre tilgang til utdanning enn gutter, hvor unge jenter opplever å bli bortgiftet mot sin vilje og hvor seksualisert vold rammer jenter og kvinner i et helt annet omfang enn det rammer menn blir det rett og slett for navlebeskuende å si seg «ferdig» med 8. mars.

Også i Norge er det et faktum at jenter og kvinner er mer utsatt for seksualisert vold, overgrep og kjønnet maktovergrep i arbeids- og organisasjonsliv. For det andre kan vi heller ikke på mer tradisjonelle saker innen økonomi og arbeidsliv si oss ferdige.

Kvinner jobber mer deltid enn menn, det er langt flere kvinner ansatt i offentlig sektor enn i privat sektor. Selv om kvinner har høyere utdanningsnivå enn menn, velger vi i det store fremdeles veldig tradisjonelt hva utdanning angår. Derfor har vi fortsatt et delt arbeidsliv hvor kvinner dominerer i helse, omsorg og oppvekstyrkene. De finner sin arbeidsplass i hovedsak i offentlig sektor.

Bruken av deltid innenfor helse og omsorgssektoren særlig er fremdeles veldig høy og mange kvinner må leve med lave faste stillingsbrøker, lavere fast inntekt og derigjennom mindre mulighet til å ta opp lån til for eksempel å kjøpe egen bolig, og lavere sikkerhet for fremtidig pensjon. Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn, og kvinner har lavere formue enn menn.

Å være leder er fremdeles en mannsdominert stilling i Norge. Også innenfor helse hvor kvinner er i flertall som ansatte er andelen kvinnelige ledere 36 prosent. I stillingen som administrerende direktør er 86 prosent menn og kun 14 prosent kvinner viser Cores topplederbarometer for 2020 og for styreledere er forskjellene enda større hvor kun 11 prosent er kvinner. Den samme undersøkelsen viser at bedrifter med god representasjon av kvinner i ledelsen, har bedre lønnsomhet. Rapporten viser at det i selskaper med mer enn en tredjedel kvinner i toppledelsen, i snitt gir ti ganger høyere marginer enn i selskaper der ledergruppen kun består av menn.

Vi liker å vise til at vi har kvinnelig statsminister og utenriksminister. Ja, vi har også hatt kvinnelig finansminister og forsvarsminister. I politikken har vi kommet langt, men det handler mer om kravene det er til kjønnsrepresentasjon enn mye annet. For det er noe litt resignert over å juble over en rekord med kvinnelige ordførere etter forrige kommunestyrevalg når adelen kun er 35,4 prosent.

Til tross for at vi ser at kvinner tar høyere utdanning i større grad enn menn, at kvinner og menn er likestilt i alt lovverk og at mangfold i ledelsen er lønnsomt, så har vi disse helt grunnleggende forskjellene mellom kjønnene.

Kanskje media neste år heller enn å spørre kvinner om 8. mars har utspilt sin rolle, skulle spørre seg og de med makt, posisjon og kapital om hvordan vi sammen kan bidra til at disse forskjellene blir mindre, at lønnsomheten øker og mangfoldet blir større. Gjøre 8. mars til en dag som er aktuell hver dag hele året.