790 har meldt seg til tjeneste i landbruket, men få bønder har vist interesse

Fortsatt melder folk seg til tjeneste via Nyby-appen. Stadig blir flere av dem blir satt i arbeid.