78 søkere til ledige lærerstillinger i Østre Toten – her er alle søkerne

Østre Toten kommune har et uspesifisert antall ledige faste stillinger og vikariater som lærer i grunnskolen kommende skoleår.