Gunn står på kjøkkenet og ser ut av vinduet. Hun venter på besøksvennen Karoline, besøksvennen som kommer en gang i uka. Etter at Gunn ble dårlig til beins sitter hun mye alene hjemme. Det er ikke like enkelt å komme seg ut for å møte venner, og hun er redd for å falle når hun går alene. I dag er det tirsdag og Karoline kommer på besøk. Da får Gunn ei hånd å støtte seg på når de tar en rusletur og de kan skravle lenge mens de går.

I et samfunn som skal jobbe stadig mer digitalisert og effektivt, er det enkelt å glemme de som sitter hjemme alene uten noen å snakke med. I 70 år har frivillige fra Røde Kors Besøkstjeneste møtt mennesker som av ulike årsaker opplever et slikt savn. I 14 kommuner i Oppland er det nærmere 300 frivillige som bruker av sin fritid til å møte mennesker og skape sosiale arenaer hvor eldre kan møte andre. Til gjengjeld får besøksvennene mye latter, fine historier, og mye takknemlighet.

I Norge er ensomhet et tabubelagt problem, og for mange er det vanskelig å innrømme at de føler på ensomhet. For dem som opplever ensomhet kan følelsen komme av at man har mistet venner og familie, eller at man ikke får den sosiale kontakten man ønsker. Ifølge Statistisk sentralbyrå har de aller fleste en nær og fortrolig venn, og minst to personer de kan be om hjelp hvis de får personlige problemer, men eldre og enslige mangler dette i større grad enn andre grupper. Stadig flere bor alene.

Særlig utsatte er de over 75 år, de med funksjonsnedsettelse, og de som bor alene. For eldre som har mistet sin partner eller sine nærmeste venner, og fremdeles bor hjemme, øker risikoen for sosial isolasjon og ensomhet. De mister den naturlige kontakten de hadde før da de kunne snakke med partneren sin, kjøre en tur på butikken, eller gå en tur til naboen. Folkehelseprofilen for Oppland 2019 viser at andelen over 45 år som bor alene er høyere enn i landet som helhet.

Røde Kors ønsker at eldre ikke skal føle på denne ensomheten slik de gjør i dag, og oppfordrer kommuner til å legge til rette for at eldre skal få en verdig alderdom. Vi ønsker at eldre skal bli sett og hørt, og at de skal ha mulighet for sosial kontakt i løpet av dagen. Et godt samarbeid mellom kommunene og frivillige aktører, og at kommunene satser mer på tiltak for å forebygge og lindre ensomhet blant eldre, er viktig for at vi skal kunne delta i dette løftet.

Ensomhet er komplekst, og ikke noe en kommunal plan eller én frivillig kan løse. Dette er et problem vi alle må løse sammen. Ta en telefon til noen du ikke har snakket med på en stund, ta en kaffe med naboen, og slå av en prat neste gang du henter posten. Som grunnleggeren for Besøkstjenesten, Jens Meinich, sa: «Den beste medisin for et menneske er et annet menneske».