67 nye statsborgere feiret i Gjøvik Fjellhall: Her er kravene de måtte oppfylle

Disse 67 nye statsborgerne har bodd i Norge i minst sju år. De har plettfri vandel. De har gjennomført norskkurs.