– Koronapandemien har ført til store utfordringer for næringslivet i Innlandet. Det er reiseliv og tilknyttede næringer som er hardest rammet, og kommuner som Trysil og Øystre Slidre hadde en arbeidsledighet på henholdsvis 15 og 11 prosent ved utgangen av mai. Det er også utfordringer for industrien, for eksempel i Raufoss, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding tirsdag kveld.

Der redegjør hun for fordelingen av 600 millioner kroner til næringsfond. 65,6 millioner kroner er tildelt Innlandet.

Helleland opplyser at målet med de kommunale næringsfondene er at bedriftene raskt skal få tilgang til nødvendig kapital, slik at de kan få opp aktiviteten og skape nye arbeidsplasser. Pengene kan blant annet brukes til direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter. Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

– Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen, slik at vi kan skape mer og inkludere flere, sier Helleland.

Pengene vil bli fordelt til fylkeskommunene, som skal prioritere kommuner som er hardt rammet av krisen.

Her er den fylkesvise fordelingen:

Viken 61,4 mill. kroner

Oslo 34,7 mill. kroner

Innlandet 65,6 mill. kroner

Vestfold og Telemark 40,4 mill. kroner

Agder 34,8 mill. kroner

Rogaland 32,2 mill. kroner

Vestland 75,3 mill. kroner

Møre og Romsdal 42,1 mill. kroner

Trøndelag 64,3 mill. kroner

Nordland 74,8 mill. kroner

Troms og Finnmark 74,4 mill. kroner

Totalt 600 mill. kroner